Välkommen till Tjust Fågelklubb

Rapport från Nattfågelexkursion 15.6

Ca 25 deltagare fick uppleva en fantastiskt vacker och fin försommarkväll vid Vadarängen. Våtmarken formligen kryllade av fåglar och ungar av grågås, gräsand, skedand, knipa, trana, rödbena m fl visar vilken viktig barnkammare området är. Förutom de häckande vadararterna tofsvipa, rödbena och enkelbeckasin, rastade brushanar, svartsnäppor, gluttsnäppor, grönbenor och skogssnäppor, nu på sin väg söderut. Två mindre strandpipare kan nog räknas till de häckande arterna. Mängder av

simänder med gräsand och kricka som dominerande arter födosökte, men även skedand, snatterand,bläsand och någon årta sågs. Den svartkråka som hållit till i området sågs av de flesta deltagare och många fascinerades av de ca 1000 starar som kom in för övernattning. Två sjungande trastsångare, spelande näktergal och ropande gök bidrog till stämningen – vilken fågellokal vi har vid Uknö!

 

Nattfåglarna då? Vi åkte i karavan vidare och stannade vid Vittinge, Råberga och Nygård. Det var väldigt tyst, men en nattskärra spelade fint öster om Nygård. Den flygande ekoxhane som brummade förbi tillhör också försommarnatten.

 

Magnus Kasselstrand

 

 

 

Rapport från tirsdagsskådning på Gränsö 5/6.

Guide: Mathias Näslund

Fågelsången har börjat mattas av. I stället tigger ungar, ibland högljutt som starungarna. Bland sångarna sjöng fortfarande svarthätta, trädgårdsångare, lövsångare, törnsångare och även en härmsångare hördes vid Fiskartorpet. En familj trädkrypare sågs på nära håll mellan Fiskartorpet och Lillöns parkering. Strax innan vi kom tillbaks till Bondbackens parkering såg några en suspekt örn dra förbi åt söder. Någon misstänkte en Aquila-örn - tänk om den hade visat sig bättre! Området kring stigen mellan Bondbacken och Lillöns parkering är en fantastiskt bra sångarlokal.

 

Larsgunnar Nilsson

 

Karta nedanför med skådardagens runda markerad.

 

 

Nästa aktivitet

 

18 augusti

 

Ringmärkning vid Uknö

 

Ringmärkning vid Brostugan då vi på nära håll kan granska olika arter som rör sig i vassarna. Inställt vid regn och rusk. Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-232499.

 

Lördagen 18 augusti kl. 06.00-10.00 vid Brostugan Uknö