Tjust Fågelklubb


Ringmärkningen vid Uknö

 

Här kommer det mer text.... Under uppbyggnad.


Törnsångare - Uknö Augusti 2016 Foto: Per H. Nilsen  


Prutgås – ett intressant återfynd i Loftahammar

 

Vid rensning av göktyteholkar vid Källsåker i slutet av november träffade jag ett par som var ute med sina hundar.

Jag berättade om ringmärkning av fåglar och mannen nämnde att en av deras hundar hittat ett fågelben med ring för några år sedan,

men att de inte visste hur de skulle rapportera fyndet. Ringen skulle finnas kvar i en låda. På kvällen ringde jag upp mannen och det

visade sig att han fotograferat både fågelben med ring och ringen uträtad. På fotot av ringen gick det utmärkt att läsa ringens data;

Moskva och ett nummer. Av digitalfotots egenskaper kunde jag läsa av fotograferingsdatum 2014-11-22. Dessutom fick jag

information om var ringen hittats, nämligen på en havsstrand vid Långudden nära Loftahammar.

 

Jag rapporterade fyndet till Ringmärkningscentralen (RC) samma dag, den 26 november, och redan den 5 december fick jag svar.

Ringen hade suttit på en prutgås. Av svaret framgick att den var ringmärkt som 2K (fjolåring) hona vid Pyasinaflodens mynning i ishavet

vid Tajmyr i Ryssland 2006-07-31. Prutgåsen dog sannolikt vid flyttningen hösten 2014 och var då en 10K fågel. Säkert hade hon hunnit

göra ett antal flyttningar från Tajmyr till kanske Holland tur och retur innan hon mötte döden utanför Loftahammar.

Avståndet från märkplatsen till platsen för återfyndet är 334 mil.

 

Finns det fler fågelringar gömda i byrålådorna? Ta fram dem och rapportera till RC. Det finns säkert många intressanta fynd som bara

väntar på att bli rapporterade! 

                                                                   

Largunnar Nilsson 

 

   Prutgås DS009040 Taymyr, Ryssland 2006.07.31 - Återfynd Loftahammar Sverige 2014.11.22