Tjust Fågelklubb

Fåglar i Tjust

Fenologi 

 

I nedanståande tabell finns första datum då några utvalda flyttfåglar rapporterats från kommunen de senaste åren, samt medelankomsttid för dessa åren 2011-2016 


Medel

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Röd glada


3/4

23/2

10/3

24/3

2/3


Brun Kärrhök

29/3

7/4

2/4

27/3

28/3

23/3


Fiskgjuse

2/4

7/4

29/3

1/4

29/3

27/3


Trana

8/3

6/3

8/3

27/2

21/2

28/2


Tofsvipa

26/2

5/3

13/2

22/2

8/2

16/2


Skräntärna

8/4

21/4

9/4

7/4

6/4

1/4


Gök

29/4

30/4

29/4

1/5

30/4

3/5


Nattskärra

18/5

16/5

12/5

15/5

11/5

20/5


Tornseglare

8/5

9/5

8/5

9/5

10/5

8/5


Trädlärka

14/3

12/3

8/3

2/3

19/3

11/3


Sånglärka

1/3

2/3

16/2

22/2

23/2

21/2


Sädersärla

27/3

6/4

21/3

24/3

26/3

26/3


Ladusvala

17/4

19/4

18/4

18/4

7/4

12/4


Stenskvätta

8/4

13/4

7/4

15/4

3/4

1/4


Rörsångare

28/4

26/4

26/4

30/4

30/4

28/4


Lövsångare

19/4

18/4

20/4

18/4

16/4

23/4


Svartvit flugsnapp.

21/4

20/4

22/4

18/4

11/4

28/4


Törnskata

10/5

2/5

14/5

9/5

5/5

11/5


Kommunracet

 

Den traditionstyngda tävlingen för fågelklubbar i hela Småland, där det gäller för varje förening att se så många fågelarter som möjligt under två dygn.

 

Rapport Kommunracet/ Allhelgonatävlingen Lördag 3 och söndag 4 november 2018

  

Arter Allhelgonaracet 2018, Tjust Fågelklubb

 

Resultat Allhelgonaracet 2018, Länk Fågelklubben Hultsfred 

Fågeltornskampen 

 

I tornkampen tävlar fågeltorn i Norden om att se flest arter under dagen och Tjust Fågelklubb är förstås alltid med.

 

Under åtta timmar räknas varje art som en poäng, hörd eller sedd av minst två av deltagarna i respektive fågeltorn.

 

Resultat Tornkampen 2018 - Källa:  Birdlife Sverige