Tjust Fågelklubb

Fåglar i Tjust


Resultat från årets inventering av berguv i Västerviks kommun


Året blev det bästa året för berguvens häckning i Västerviks kommun under de sex år vi inventerat. Vi har
funnit 14 lyckade häckningar och totalt 30 ungar av vilka 27 har ringmärkts. Det lyckade
häckningsresultatet beror på god födotillgång och gynnsamma väderförhållanden under den känsliga
häckningsperioden mars till och med maj. Antalet ungar per kull fördelar sig enligt tabellen:


Medelantalet ungar per lyckad häckning är därmed 2,14. Enligt Viking Olssons studier behövs minst 0,6
ungar per par och år för att hålla populationen i balans. Förra året var ett bottenår med endast en lyckad
häckning med en unge i kommunen. Årets ungar är därför ett mycket välkommet bidrag till
berguvspopulationen.


Vi återkommer med mer information kring årets resultat i nästa Fåglar och
fågelmarker i Tjust.


Larsgunnar Nilsson och Kent GullquistFoto: Överst till vänster taget av Emil Nilsson.

Övriga av Larsgunar Nilsson  

Kullstolek

Antal kullar

Antal ungar

En unge

2

2

Två ungar

8

16

Tre ungar 

4

12

Viktigt upprop! 


Fågelobservationer från området kring Bofall, Lebo och Glabo väster om Blankaholm 


Arise vindkraftsbolag ansöker om att få förlänga tiden för igångsättning av vindpark i detta område. Tjust Fågelklubb efterlyser därför viktiga fågelobservationer från området. Se karta under. 


Av speciellt intresse är häckning av storlom (sjöarna Kvarnsjön, Vrången och Ljusgöl m.fl), förekomst av tjäder och orre, förekomst av häckande större rovfåglar och ugglor.


Det vore värdefullt om någon skådare snarast kan/vill besöka sjöarna för att finna möjliga häckningsindicier av storlom.


Vänligen kontakta mig snarast eller mejla dina data till larsgunnarn@gmail.com  //Larsgunnar Nilsson 0705-233539  

Häckande strömstarar


En del av de strömstarar som övervintrar i Tjust, stannar kvar och häckar när förhållande är gynnsamma. I år känner vi till 6 lyckade häckningar, utan att alla tänkbara lokaler besökts. 3 kullar (14 ungar) har ringmärkts.


Häckningarna inleds tidigt och redan runt 10 maj kan man se utflugna ungar (se bilden nedan). I ca 80 % av häckningarna lämnar hanen honan och flyttar upp mot nordost och honan för ensam sköta om matningen av ungarna. När ungarna är självständiga drar även honan iväg för att lägga en andra kull i fjällområdet.


Magnus Kasselstrand - Maj 2019 


Foto: Sven Halling

Foto: Sven Halling

Foto: Sven Halling

Foto: Sven Halling

Fenologi 

 

I nedanståande tabell finns första datum då några utvalda flyttfåglar rapporterats från kommunen de senaste åren, samt medelankomsttid för dessa åren 2011-2016 


Medel

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Röd glada


3/4

23/2

10/3

24/3

2/3


Brun Kärrhök

29/3

7/4

2/4

27/3

28/3

23/3


Fiskgjuse

2/4

7/4

29/3

1/4

29/3

27/3


Trana

8/3

6/3

8/3

27/2

21/2

28/2


Tofsvipa

26/2

5/3

13/2

22/2

8/2

16/2


Skräntärna

8/4

21/4

9/4

7/4

6/4

1/4


Gök

29/4

30/4

29/4

1/5

30/4

3/5


Nattskärra

18/5

16/5

12/5

15/5

11/5

20/5


Tornseglare

8/5

9/5

8/5

9/5

10/5

8/5


Trädlärka

14/3

12/3

8/3

2/3

19/3

11/3


Sånglärka

1/3

2/3

16/2

22/2

23/2

21/2


Sädersärla

27/3

6/4

21/3

24/3

26/3

26/3


Ladusvala

17/4

19/4

18/4

18/4

7/4

12/4


Stenskvätta

8/4

13/4

7/4

15/4

3/4

1/4


Rörsångare

28/4

26/4

26/4

30/4

30/4

28/4


Lövsångare

19/4

18/4

20/4

18/4

16/4

23/4


Svartvit flugsnapp.

21/4

20/4

22/4

18/4

11/4

28/4


Törnskata

10/5

2/5

14/5

9/5

5/5

11/5


Kommunracet

 

Den traditionstyngda tävlingen för fågelklubbar i hela Småland, där det gäller för varje förening att se så många fågelarter som möjligt under två dygn.

 

Rapport Kommunracet/ Allhelgonatävlingen Lördag 3 och söndag 4 november 2018

  

Arter Allhelgonaracet 2018, Tjust Fågelklubb

 

Resultat Allhelgonaracet 2018, Länk Fågelklubben Hultsfred 

Fågeltornskampen 

 

I tornkampen tävlar fågeltorn i Norden om att se flest arter under dagen och Tjust Fågelklubb är förstås alltid med.

 

Under åtta timmar räknas varje art som en poäng, hörd eller sedd av minst två av deltagarna i respektive fågeltorn.

 

Resultat Tornkampen 2018 - Källa:  Birdlife Sverige 


Resultat Fågeltornskampen 2019 Källa: Birdlife Sverige

Diverse Rapporter från Tjust Fågelklubb - om Fåglar....