Nästa aktivitet

 

Ringmärkning vi Uknö

 

19 augustii

Ringmärkningen är vid Brostugans plattform kl. 6.00-10.00.