Artnamn  Antal  Ålder/stadium  Kön  Aktivitet  Lokalnamn  Startdatum  Kommentar  Rapportör  Observatörer   
Blåmes 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund  
Blåmes 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Blåmes 2     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand  
Blåmes 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Blåmes 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Blåmes 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-01 Egen kontroll. Kent Gullquist Larsgunnar NilssonKent Gullquist  
Blåmes 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Blåmes 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-19   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonMagnus Kasselstrand  
Blåmes 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Blåmes 2     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Bofink 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Bofink 2     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Grå flugsnappare 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Grå flugsnappare 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Grönbena 1 1K   Ringmärkt Vadarängen, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Grönbena 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand  
Grönfink 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund  
Grönfink 3     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Gulsparv 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Härmsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Koltrast 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-06   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Koltrast 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Koltrast 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Kärrsångare 2     Ringmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund  
Kärrsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Kärrsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Kärrsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-19   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonMagnus Kasselstrand  
Kärrsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Kärrsångare 1     Ringmärkt Uknö 2015-08-22   Anders Sjögren Anders SöderströmAnders Sjögren  
Kärrsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22 Kärrsångare till höger och rörsångare till vänster. Båda 1K. Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand  
Kärrsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Lövsångare 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-01   Kent Gullquist Larsgunnar NilssonKent Gullquist  
Lövsångare 5     Ringmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund  
Lövsångare 6     Ringmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund  
Lövsångare 3     Ringmärkt Brostugan 2015-08-06   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Lövsångare 3     Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Lövsångare 3     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Lövsångare 8     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand  
Lövsångare 1 2K+   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-13   Magnus Kasselstrand Anders SöderströmMagnus Kasselstrand  
Lövsångare 2     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Lövsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-20   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonMagnus Kasselstrand  
Lövsångare 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Lövsångare 2     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Näktergal 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand  
Näktergal 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Nötväcka 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09 2:a märkta på lokalen! Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand  
Rödhake 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Rödstjärt 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Rödstjärt 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-07   Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 6     Ringmärkt Brostugan 2015-08-01   Kent Gullquist Larsgunnar NilssonKent Gullquist  
Rörsångare 5     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-01   Magnus Kasselstrand Stefan KasselstrandEddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 22     Ringmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund  
Rörsångare 18     Ringmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund  
Rörsångare 2 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-04   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Rörsångare 1 2K+   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-04   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Rörsångare 25     Ringmärkt Brostugan 2015-08-06   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Rörsångare 9     Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Rörsångare 12     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 22     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand  
Rörsångare 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-11   Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 13     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Rörsångare 2 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-13   Magnus Kasselstrand Anders SöderströmMagnus Kasselstrand  
Rörsångare 10 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-14   Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 21     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 7     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-19   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonMagnus Kasselstrand  
Rörsångare 7 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-20   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonMagnus Kasselstrand  
Rörsångare 18     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 6     Ringmärkt Uknö 2015-08-22   Anders Sjögren Anders SöderströmAnders Sjögren  
Rörsångare 17     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-01 Egen kontroll. Kent Gullquist Larsgunnar NilssonKent Gullquist  
Rörsångare 2     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-01   Magnus Kasselstrand Stefan KasselstrandEddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund  
Rörsångare 3     Individmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund  
Rörsångare 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-06   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Rörsångare 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Rörsångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 4     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand  
Rörsångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-11   Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Rörsångare 1 2K+   Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-14   Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-19   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonMagnus Kasselstrand  
Rörsångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-20   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonMagnus Kasselstrand  
Rörsångare 3     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Rörsångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Skäggmes 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-01   Kent Gullquist Larsgunnar NilssonKent Gullquist  
Skäggmes 1 1K Hane Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-01   Magnus Kasselstrand Stefan KasselstrandEddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Skäggmes 3     Ringmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund  
Skäggmes 2 1K   Ringmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund  
Skäggmes 1 1K Hane Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Skäggmes 2 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Skäggmes 1 1K Hane Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Skäggmes 1 1K Hane Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Skäggmes 1 1K Hane Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Skäggmes 1 1K Hane Ringmärkt Uknö 2015-08-22   Anders Sjögren Anders SöderströmAnders Sjögren  
Skäggmes 5     Individmärkt Brostugan 2015-08-01 Egen kontroll. Kent Gullquist Larsgunnar NilssonKent Gullquist  
Skäggmes 4     Individmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund  
Skäggmes 1 1K Hane Individmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Skäggmes 2     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Skäggmes 1 2K+ Hona Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand  
Steglits 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Svarthätta 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-06   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Svarthätta 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Svarthätta 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Svarthätta 2     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand  
Svarthätta 2     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Svarthätta 2   Hona Ringmärkt Uknö 2015-08-22   Anders Sjögren Anders SöderströmAnders Sjögren  
Svarthätta 10     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Sävsparv 2     Ringmärkt Brostugan 2015-08-01   Kent Gullquist Larsgunnar NilssonKent Gullquist  
Sävsparv 4     Ringmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund  
Sävsparv 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund  
Sävsparv 3     Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Sävsparv 7     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Sävsparv 5     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand  
Sävsparv 3     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Sävsparv 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-13   Magnus Kasselstrand Anders SöderströmMagnus Kasselstrand  
Sävsparv 2 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-14   Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand  
Sävsparv 2     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Sävsparv 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-19   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonMagnus Kasselstrand  
Sävsparv 9     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Sävsparv 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Sävsparv 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-01 Egen kontroll. Kent Gullquist Larsgunnar NilssonKent Gullquist  
Sävsparv 1 2K+ Hane Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-01   Magnus Kasselstrand Stefan KasselstrandEddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Sävsparv 3     Individmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund  
Sävsparv 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-06   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Sävsparv 2     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Sävsparv 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand  
Sävsparv 2     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Sävsparv 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-14   Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand  
Sävsparv 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Sävsparv 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-19   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonMagnus Kasselstrand  
Sävsparv 5     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Sävsparv 4     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Sävsångare 5     Ringmärkt Brostugan 2015-08-01   Kent Gullquist Larsgunnar NilssonKent Gullquist  
Sävsångare 6     Ringmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund  
Sävsångare 5     Ringmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund  
Sävsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-04   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Sävsångare 1 2K+   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-04   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Sävsångare 9     Ringmärkt Brostugan 2015-08-06   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Sävsångare 8     Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Sävsångare 4 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Sävsångare 6 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand  
Sävsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-13   Magnus Kasselstrand Anders SöderströmMagnus Kasselstrand  
Sävsångare 4 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-14   Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand  
Sävsångare 2 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Sävsångare 4 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-19   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonMagnus Kasselstrand  
Sävsångare 7 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand  
Sävsångare 2     Ringmärkt Uknö 2015-08-22   Anders Sjögren Anders SöderströmAnders Sjögren  
Sävsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Sävsångare 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund  
Sävsångare 2     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand  
Sävsångare 10 1K   Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand  
Sävsångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-14   Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand  
Sävsångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand                                                                                                                                                                                                              
Sävsångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand
Talgoxe 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund
Talgoxe 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund
Talgoxe 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund
Talgoxe 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund
Talgoxe 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-13   Magnus Kasselstrand Anders SöderströmMagnus Kasselstrand
Trastsångare 1 1K Hane Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund
Trastsångare 1 1K Hane Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-07   Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand
Trastsångare 1 1K   Individmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund
Trastsångare 1 2K+   Individmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund
Trädgårdssångare 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-01   Kent Gullquist Larsgunnar NilssonKent Gullquist
Trädgårdssångare 4     Ringmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund
Trädgårdssångare 2     Ringmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund
Trädgårdssångare 4     Ringmärkt Brostugan 2015-08-06   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund
Trädgårdssångare 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund
Trädgårdssångare 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand
Trädgårdssångare 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand
Trädgårdssångare 3     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand
Trädgårdssångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-20   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonMagnus Kasselstrand
Trädgårdssångare 2     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand
Trädgårdssångare 1     Ringmärkt Uknö 2015-08-22   Anders Sjögren Anders SöderströmAnders Sjögren
Trädgårdssångare 2     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand
Trädgårdssångare 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund
Trädgårdssångare 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund
Trädgårdssångare 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-06   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund
Trädgårdssångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand
Trädgårdssångare 2     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand
Trädpiplärka 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand
Trädpiplärka 1     Ringmärkt Uknö 2015-08-22   Anders Sjögren Anders SöderströmAnders Sjögren
Törnskata 2     Ringmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund
Törnskata 4     Ringmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund
Törnskata 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-04   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand
Törnskata 2     Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund
Törnskata 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-13   Magnus Kasselstrand Anders SöderströmMagnus Kasselstrand
Törnskata 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand
Törnskata 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand
Törnskata 1     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand
Törnsångare 3     Ringmärkt Brostugan 2015-08-02   Mathias Näslund Kent GullquistMathias Näslund
Törnsångare 4     Ringmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund
Törnsångare 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-07   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund
Törnsångare 4     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-08   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonKent Gullquist, Magnus Kasselstrand
Törnsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-14   Magnus Kasselstrand Magnus Kasselstrand
Törnsångare 5     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand
Törnsångare 2     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand
Törnsångare 1     Individmärkt Brostugan 2015-08-01 Egen kontroll. Kent Gullquist Larsgunnar NilssonKent Gullquist
Törnsångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-12   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand
Törnsångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-19   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonMagnus Kasselstrand
Törnsångare 1     Individmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand
Ärtsångare 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-01   Kent Gullquist Larsgunnar NilssonKent Gullquist
Ärtsångare 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-03   Mathias Näslund Mats ThorinGunnel Thorin, Magnus Kasselstrand, Mathias Näslund
Ärtsångare 1 1K   Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-04   Magnus Kasselstrand Mariann GustafssonMagnus Kasselstrand
Ärtsångare 1     Ringmärkt Brostugan 2015-08-06   Mathias Näslund Magnus KasselstrandMathias Näslund
Ärtsångare 2     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-09   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundMagnus Kasselstrand
Ärtsångare 2     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-15   Magnus Kasselstrand Larsgunnar NilssonGöran Larsson, Mathias Näslund, Kent Gullquist, Magnus Kasselstrand
Ärtsångare 3     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-22   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundLarsgunnar Nilsson, Kent Gullquist, Eddy Kasselstrand, Magnus Kasselstrand
Ärtsångare 3     Ringmärkt Brostugan, Uknö 2015-08-23   Magnus Kasselstrand Mathias NäslundKent Gullquist, Magnus Kasselstrand