Tjust Fågelklubb

Projekt i Tjust fågelklubbs regi

Ejderhusprojektet 2019


Bakgrunden för ejderhusprojektet är att man har noterat att allt färre ejdrar häckar i den yttre skärgården. Man antar att detta orsakas av en ökande havsörnspopulation och att ruvande ådor blir lätta byten.

Bland annat i Nordnorge har man en längre tid haft framgång med att sätta ut ejderhus som skydd för häckande ådor. Vi hoppas att detta skall falla väl ut även för våra ejdrar i vår skärgård.

Nu under oktober har alla 33 ejderhusen placerats ut.

På Långskär utanför Sladö har vi placerat ut 13 hus.

I Loftahamars skärgård på Rönnskär 12 hus och Hunnskär 8 hus.


Detta är ett Tjust Fågelklubb projekt finansierat av Länsstyrelsen i Kalmar län och Beijer Byggmaterial, Västervik.

Nu får vi bara hoppas det behagar Ådorna. Det blir spännade att se resultatet under våren 2019.


 

Placeringen av de 13 husen på Långskär. Här skall det vara möjligt att bevaka husen från Öudden på Sladö under häckningsperioden utan att störa.

Largunnar Nilsson bäddar med gammal tång. Det bjuds dessutom på stora öppna fasader med sjöutsikt och strandnära.  - vad kan ejdern mer begära?

Alla husen är märkta med en siffra och vems som är ansvariga för projektet.

Tre nöjda fågelvänner efter utplaceringen av ut de 13 första husen på Långskär. Largunnar Nilsson, Jan Olsson och Per Hedley Nilsen

Ejderhusplacering på Hunnskär

Ejderhusplacering på Rönnskär

Bakgrundsinfo om tillsvarnade projekt på Hävringe - en ö i Oxelösunds yttre skärgård - Nyköping

Länkar:


Ejderhusprojektet 2017 på Hävringe