Tjust Fågelklubb

Tjust Fågelklubb


Höst och Vinterprogram 2018/19
Fredag 31 augusti

Ringmärkning vid Uknö

I slutet av sommaren övernattar många svalor i vassarna och i skymningen jagar nattskärror föda i

området. Vi gör ett försök att först fånga svalor och andra fåglar för att senare under kvällen inrikta oss

mot nattskärror. Vid rusk (regn och blåst) är märkningen inställd.

Kontakt: Kent Gullquist 0705-486652.

Fredagen den 31 augusti kl 19 - 22. Uknöområdet

Lördag 8 september

Ringmärkning vid Uknö

Vid detta datum 2015 ringmärktes en vassångare vid Brostugan och en större beckasinsnäppa sågs vid

Vadarängen. Första fynd av båda dessa arter i Tjust. Vad ger dagen i år? Vid rusk (regn och blåst) är

märkningen inställd.

Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99.

Lördagen den 8 september kl 06 – 10. Uknöområdet

Sträckskådning vid Händelöp

Under hösten kommer fågelklubben att med kort varsel erbjuda medverkan vid sträckskådning från

Händelöps huvud. När vädret blir lämpligt, vilket nästan alltid innebär vindar från ostsektorn, kommer vi

att meddela när någon finns på plats för att följa sträcket och hjälpa till med artbestämning. Meddelandet

skickas via klubbens sms-grupp Tjust_Fåglar. Om du är intresserad av att delta men inte redan är medlem i

sms-gruppen, anmäl dig till Larsgunnar Nilsson 0705-233539.

Lördag 29 september

Fågelskådning på Storkläppen

Storkläppen - skådning av havsfåglar från ön med fyren längst ut i havsbandet med Johan Fromholtz

och Mathias Näslund. Båtresa från Källvik, Loftahammar kl 06. Åter ca 12:30. Kostnad ca 225:-. Max 12

deltagare. Ställs in vid dåligt väder.

Obligatorisk anmälan till Mathias Näslund 0709-70 46 49, senast onsdag 26 september.

Lördag 29 september kl 06 – 12:30. Storkläppen

Lördag 6 oktober

Invigning av Målserums våtmark och fågeltorn

Västerviks kommun skapar tillsammans med Tjust Fågelklubb en våtmark vid Målserum-Hermanstorp-

Källsåker. Vi hoppas att detta blir en fin fågellokal och det stadsnära läget bör göra den populär. Ett

fågeltorn har byggts nära Kennelklubbens lokaler. Området är även ett viktigt arkeologiskt område.

Kontakt: Rainer Winkler 0706-515273

Lördagen den 6 oktober  kl 09.00 - ca 11.00

Samling vid Västerviks kennelklubbs "parkering" norr om Kejserslund, Västervik

Lördag 13 oktober

Sträckskådning vid Händelöps udde

Beroende på väder och vind förstås så kan denna förmiddag bjuda på mycket eller lite.

Vi hoppas på mycket bläsgäss, prutgäss och inte minst spännande lommar. Efter samlingen förflyttar vi oss

ut på hällarna. Det är viktigt med rätt väder för bra sträck. Följ därför informationen på hemsidan,

Facebook-sidan eller kontakta:

Kontakt: Mathias Näslund 0709-70 46 49

Lördagen den 13 oktober kl 07 - 11. Samling vid Händelöps hamn

Fredag 19 oktober

Ringmärkning av ugglor

Vi sätter upp några nät i skymningen och hoppas fånga någon uggla för ringmärkning. Vid samma

programpunkt förra hösten fastnade en kattuggla och till och med en jorduggla i näten. Varma kläder

rekommenderas. Vid regn och/eller kraftig vind ställer vi in.

Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39.

Fredagen den 19 oktober kl 17-21 vid Uknö-området

Lördag och söndag 3 - 4 november

Kommunracet

Den traditionstyngda tävlingen för fågelklubbar i hela Småland, där det gäller för varje förening att se så

många fågelarter som möjligt under två dygn. Start lördagen 3 nov kl. 00.00 och avslut på söndagen 4 nov

kl. 24.00. Bidra med allt du kan och mata in dina observationer på Artportalen eller kontakta Magnus

Kasselstrand 0703-23 24 99.


Skådarträff med trevlig middag på lördagskvällen i Studiefrämjandets lokaler (Repslagarg 5, Västervik),

då vi drar upp strategierna för söndagens slutspurt. Anmäl ditt deltagande. Mer information om detta på

hemsidan i oktober från Jeanette Nilsen 0707-92 67 96.

Lördagen 3 november – söndagen 4 november – Överallt i Västerviks kommun

Onsdag 14 november

Skådarträff

Vi träffas under gemytliga former för att diskutera något aktuellt inom fågelvärlden. Vi kommer att

erbjuda någon enkel förtäring till försäljning, så anmälan krävs till Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39.

Onsdagen den 14 november kl 18:30 – 21, Studiefrämjandets lokal, Repslagarg 5, Västervik

Tisdag 4 december

Fåglar som försvann

Claes Siöstedt, medlem i klubben, berättar om sin nya bok - "Vart tog du vägen, drottning

Kerstis kråka?" - funderingar kring senaste seklets landskapsomvandling och om fågellivets dynamik i vårt

land. Detta är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Tjust och naturum Västervik.

Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-233539

Tisdagen den 4 december kl 19:00 – 21, naturum Västervik

Tisdag 1 januari

Nyårsrace

Ett nytt år och en ny dag som startar med en hel tom årslista för 2019. Se så många arter som möjligt

denna årets första dag. Spana av trädgårdar, hamnar, skogsdungar och vassruggar. Lyssna efter domherrar,

fasaner och ugglor. Mata in alla dina arter på Artportalen under kvällen så att alla kan se resultatet för de

olika skådarna på morgonen den 2 januari. För frågor kontaktas Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99

Nyårsdagen 1 jan kl 00.00-23.59 inom Västerviks kommun

Fredag - Måndag 25 - 28 januari

Vinterfåglar inpå knuten

Delta i SOF/Birdlife Sveriges största evenemang genom att räkna fåglarna vid din fågelmatning.

Anvisningar hittar du på länken:

http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/vinterfaglar-inpa-knuten/

Kontakt: Bo Lewander, 0703-434707

Fredagen den 25 januari – måndagen 28 januari vid din fågelmatning

Söndag 3 februari

Fåglar vid Västerviks hamn

3 feb Under vintern rastar många änder, storskrakar och vigg i Skeppsbrofjärden omkring Stora och Lilla

strömmen. Speciellt brukar några smådoppingar hålla till här. Den här fågelskådningen börjar i

hamnområdet och slutar i naturum Västervik, där vi ser vilka arter som finns vid fågelmatningen.

Kontakt: Larsgunnar Nilsson, 0705-233539

Söndagen den 3 februari kl 11:00 – 14. Samling på hamnplan vid skärgårdsbåtarna

Onsdag 13 februari

Skådarträff

Kvällens tema blir ugglelyssning. Hur låter de olika ugglorna och var och när ropar de?

Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39

Onsdagen den 13 februari kl 18:30 – 21. Studiefrämjandets lokal, Repslagareg. 5, Västervik

Börja skåda fågel - Nybörjarkurs i fågelskådning


Kursen är nu fulltecknad för hösten 2018!