KONTAKTER / LÄNKAR

Tjust Fågelklubb

Styrelsen                          E-post                                                   Telefon

Rainer Winkler rainer@winkler-ab.se 0493-126 36 / 0706-51 52 73

 

Larsgunnar Nilsson larsgunnarn@gmail.com 0705-233539

 

Magnus Kasselstrand magnus.kasselstrand@gmail.com 0493-22010 / 070-3232499

 

Kent Gullquist kent.gullquist@gmail.com 0493-300 42 / 0705-48 66 52

 

Mathias Näslund mathias_karlsson@msn.com 0709-70 46 49

 

Michael Söderström michael.soderstrom@live.se 0730-91 86 86

 

Jeanette Nilsen nilsen.jeanette99@gmail.com 0707-926796

 

Webmaster

Per Hedley Nilsen perh.nilsen@gmail.com 070-9709506

 

 

Skadade fåglar

 

Vilthjälpen Oskarshamn: Urban Rundström: 070-49 74 678, 0491-76 04 18

Lokal representant i Hultserum, Blackstad: Mattias Åkesson: 070-6094066

100 kr per person eller

200 kr för hela familjen.

OBS! Glöm ej att skriva namn och adress.

För att bli medlem i Tjust Fågelklubb gör en insättning på

bankgiro 5173-2188.