Välkommen till Tjust Fågelklubb

Vi samarbetar med

!Fågeltornet vid Hermanstorp avstängt!


På grund av att fågeltornets nedre golv delvis rasat vill Västerviks kommun stänga av tillträde till tornet till dess det reparerats i april.

Detta för att kommunen kan bli ansvarig om en olycka skulle inträffa.


Larsgunnar

Träning av fågelläten!

Man kan minsann aldrig få för mycket träning i att lyssna på olika fåglars sång och läten. Larsgunnar Nilsson gav oss 15 deltagare en trevlig kväll. Det presenterades fåglar att ha möjlighet att höra redan nu eller alldeles snart, samt även några som kommer till lite senare i vår.


Det är verkligen en härlig och spännande tid vi har framför oss nu!

Vi hoppas få repetera detta flera gånger. 

Strömstaremärkning 4/3

I strålande sol men bitande vind var vi sammanlagt sju personer som under ledning av Kent Gullquist och Magnus Kasselstrand for till Västra Ed för att ringmärka strömstare.


Vi noterade förekomst av två strömstarar som vid ett första försök undvek att fastna i nätet pga ett hål som inte noterats innan. Nästa försök var mer lyckosamt då en hane fångades och märktes.


I lä avnjöts medtagen fika och diskuterades gammelskog och knärot, vilken även påvisades alldeles där vi satt. Stjärtmes, kungsfågel och havsörn bidrog till en fin dag.

Trots stark blåst blev vi 16 personer som skådade sjöfågel i lördags

Den planerade hamnvandringen flyttades till Kuggviken där det fanns en hel del fåglar. Vi såg bl.a knipor, viggar, salskrakar och även en kricka. Precis då vi anlände lyfte en havsörn.

På väg mot Kuggviken stannade vi till vid Notviken där förutom trutar även en smådopping visade sig.


Bo Lewander tillsammans med Larsgunnar Nilsson var våra kunniga guider.

Närmare 15 personer skådade örn med Tjust Fågelklubb i Uknadalen

Det blåste bra örnvindar, ca 5 m/s, molnen skingrade sig och redan från 10:30 dök havsörnarna upp i nästan alla väderstreck. Uppskattningsvis såg vi mer än 25 havsörnar fram till vi lämnade utsiktsplatsen vid Kolsebro efter kl 13. Av havsörnarna uppskattas ca fem par som visade tecken på spelflykt.


Men den stora händelsen var när vi fick se en kungsörn på avstånd i nordväst. Alla fick chans att se denna vackra 2K-3K fågel. En stor njutning och spaningen blev en succé!Bilden visar en havsörn. Näbben lyser ganska gul, huvudet är fortfarande mörkt. Stjärten är endast delvis vit. Tecknen tyder på att den är i sin tredje eller fjärde dräkt, dvs mellan sitt tredje (3K) till femte kalenderår (5K).


Larsgunnar Nilsson

Fågelfotografering med Rainer Winkler

Tips och tricks

Fågelföreläsning1
Fågelföreläsning2
Fågelföreläsning3
Fågelföreläsning4
Fågelföreläsning5
Fågelföreläsning6

Lördagen den 21:e januari fick många medlemmar lyssna på en trevlig och lärorik föreläsning med Rainer Winkler. Uppskattningsvis mellan 30 och 35 personer fick tänkvärda tips på hur man kan ta fågelbilder.


Exempelvis bör man ta det lugnt och försöka invänta en fin komposition, liksom att se möjligheter till beskärning och redigering i efterhand.

Ljuset spelar ofta en stor roll och därför kan det ibland vara svårt med korta exponeringstider om det är relativt mörkt ute. Dock kan även för starkt ljus i direkt sol vara problematiskt. Allra bäst är det tidiga mornar eller molniga dagar.


Tänk också igenom vad avsikten med bilden är. Är det en bild enbart för att artbestämma (för att kryssa kanske), eller är det en bild man skulle vilja ha för någon form av publicering?


All fotografering bör dock alltid ske hänsynsfullt för att inte orsaka ett onödigt stressmoment för fågeln/fåglarna.


Tack Rainer och välkommen åter med flera bilder.


Text: Git Jansson

Bilder: Rainer Winkler

Nyårsdagsracet 2023

TF inledde traditionsenligt det nya året med en tävling där det gällde att se/höra så många fågelarter som möjligt inom verksamhetsområdet. Totalt noterades 69 arter av 20 rapportörer varav 66 i Västerviks kommun. I de till Tjust hörande socknarna i norr (Valdemarsviks kommun) kunde ytterligare 3 arter läggas till. Det var Stefan Kasselstrand som här ”fick in” alfågel, småskrake och skärsnäppa ute vid Ekudden, Kvädö. I Västerviks kommun kunde konstateras att mandarinanden var kvar och bland övriga arter kan nämnas kricka, grågås, salskrake, ringduva, vattenrall, skäggmes, rödhake och större korsnäbb.


Vi får lyfta på hatten för Anders Sjögren som med 44 arter gick vinnande ur tävlingen. Han följdes av Ingrid Johansson Hjortvid och Niclas Johansson med 41 arter, Karin Sjögren med 37 och Kajsa och Björn Sjöblom med 36.


Gott Nytt Fågelår och välkomna till Tjust Fågelklubbs kommande aktiviteter!Text: Magnus Kasselstrand

Foto: Niclas Johansson

Resultat Tjust Fågelklubb

Smålandsrallyt 2022

Det blev på många sätt en mycket lyckad insats för Tjust Fågelklubb i årets arttävling. Vi slutade på 120 arter och antalet rapportörer var 27. Vi är helnöjda med vårt resultat och kan bara gratulera Kalmar, som lyckades”få in” 131 arter. Fantastiskt så här i november även om det milda vädret bidrog till många klubbars höga noteringar! Det är klart att några arter, som t ex brunand, blå kärrhök, kungsörn, nötkråka, dvärgbeckasin och större korsnäbb, hade varit möjliga, men någon riktig ”skammis” hade vi inte.


En särskilt imponerande insats gjordes på lördagen av Mats och Mathias, som i regn och blåst gav sig ut till Storkläppen. Artlistan där var imponerande med bl a svarthakedopping, dvärgmås, tretåig mås, sillgrissla, tordmule, tobisgrissla, skärsnäppa, taltrast, vinterhämpling och snösparv. Utan denna heroiska insats hade resultatet varit 7-8 arter sämre.


Vi som var kvar på land fick nöja oss med mindre sångsvan (Rainer), mandarinand (Bo) stenfalk (Mathias, på söndagen), järpe (Mariann), tjäder och orre (Greger), berguv (Larsgunnar), hornuggla (Kent) , sparvuggla (undertecknad), kungsfiskare (Kajsa, Björn) och svart rödstjärt ( Göran, Michael).


Text: Magnus Kasselstrand

Bild: John Markskog

Resultat!

Smålandsrallyt 2022

Kalmar sätter nytt rekord i Allhelgonarallyt i Småland


Ronny Johansson


Alla tidigare rekord pulvriserades av Kalmar OF i årets upplaga av Allhelgonarallyt i Småland 5-6 nov. Kalmar vinner på 131 arter vilket är hela 5 arter bättre (!) än tidigare rekord från 2020, där årets varma vädret bidrog med arter i Kalmar som strandskata, storspov, gluttsnäppa och dvärgmås. Starka resultat även av Oskarshamnsbygden på 123 arter, med bl a bredstjärtad labb, tretåig mås och bändelkorsnäbb samt utanför resultatet en obestämd blek/tornseglare, samt av Tjust FK på 120 arter med bl a mandarinand och skärsnäppa. Vitgumpad buskskvätta hittades i Torsås (foto Oscar Jönsson), fjällgås i Växjö, silltrut i Jönköping och på Höglandet, samt att nästan alla lag hade ägretthäger. Sammantaget var hela 365 skådare ute i fält och så här ser resultatet ut:


1. Kalmar OF 131 arter (25 medl) Lasse G Petersson är otroligt nöjd över årets reklordsiffra, inkluderande arter som strandskata, storspov, gluttsnäppa, tretåig mås, dvärgmås, tobisgrissla, ägretthäger, lappsparv


2. Oskarshamnsbygdens FK 123 (25) Hans Bohlin gläds åt resultatet med bl a smålom, svarthakdopping, ägretthäger, kustpipare, skärsnäppa, bredstjärtad labb, tretåig mås, tobisgrissla, gransångare, bändelkorsnäbb, (samt en obest. Torn/Blek tornseglare).


3. Tjust Fågelklubb 120 (27) Magnus Kasselstrand rapporterar att årets resultat blev 120 arter med 27 deltagande rapportörer. Bland arterna kan nämnas mandarinand, tretåig mås, skärsnäppa och sillgrissla.


4. Växjö 114 (30) Näst bästa resultatet någonsin i Växjö där Thomas Hultquist höll i sammanställningen med bl a fjällgås, skedand, brushane, sädesärla, lappsparv.


5. Jönköpings FK 109 (25) PE Svahn rapporterar för Jönköpings fågelklubb att 109 arter räknades in under helgen av 30 skådare. Arter var bl a bergand, järpe, gråhakedopping, silltrut, smålom, gransångare, svarthätta.


6. Ljungby 107 (21) Roger Karlsson rapporterar om smålom, smådopping, ägretthäger, kungsörn, dvärgbeckasin, trädlärka, sädesärla.


7. Västbo FK 104 (16) Erik larsson rapporterar att Västbo lyckades få in 104 arter. Den mest intressanta var en dvärgmås som sträckte söderut vid Draven på lördagen och den var ny för artrallyt. Vi missade dock t ex kungsörn, järpe, sothöna, trana, berguv, mindre hackspett, forsärla, nötkråka. Vädret var ju bra på lördagen, men på söndagen var det jobbigt med mestadels regn. 16 personer lämnade rapporter.

Kommunracet 2022

Kungsfiskare är en art som vi har goda chanser att ”plocka in”.

Den här adulta hanen ringmärktes vid Uknö 28/10.

Nu i helgen 5-6 november avgörs fågeltävlingen, där Smålands fågelklubbar under 48 timmar tävlar om att notera så många arter som möjligt inom sina respektive verksamhetsområden.


Som vanligt är alla observationer av värde och ett framgångskoncept är att vi sprider ut oss istället för att bara skåda på de mest välbesökta lokalerna. En hel del arter kräver riktade ”insatser”, t ex ugglor, hönsfåglar, turkduva, strömstare m fl. Vi använder Band för att snabbt sprida observationer och därmed kunna släppa focus på de arter som då noterats. Det är mycket lämpligt att lägga in fågelobservationer som gjorts på Artportalen.


Väderutsikterna (onsdag kväll) pekar mot en regnig lördag och en fin söndag, men prognoserna kan som bekant ändras. Hoppas att så många som möjligt deltar och får njuta av fina fågelobservationer så här på senhösten. Det finns mycket att upptäcka därute!


Magnus

Fågelklubbens ugglekväll

Här kan man se hornugglans orangea ögon, vid fotografering blir ögonen ofta gula.

Fredagen den 21 oktober var det dags för klubbens ugglekväll vid Uknö. Totalt 20 deltagare hade anmält sig ända från Norrköping och Linköping i norr till Ålem i Mönsterås kommun i söder. För en lyckad ugglekväll krävs ugglor men ugglorna är inaktiva vid dåligt väder, dvs regn och blåst.


SMHI:s prognos för kvällen var molnigt väder, ganska varmt, svag byig vind men uppehåll. Prognosen var därför inte den allra bästa men det fanns ingen anledning att ställa in. Tvärs emot prognosen började det duggregna strax före kl 18 och stundtals regnade det! Deltagarna tycktes ändå ganska nöjda vid den värmande elden och korvgrillningen. Först kl 19:15 blev det uppehåll och vi hissade fångstnät och startade hornugglehanens revirläte för att locka ugglorna i näten. Varje halvtimma kollade vi näten men inget hände till en början.


Efter hand åkte tyvärr flera hem. Tyvärr - för kl 21:15 fastnade en hornuggla i Kents nät till förtjusning för de sex som dröjt sig kvar. De fick se en hornugglehane, född i år, på riktigt nära håll. Antagligen åkte de lyckliga hem och hade sköna uggledrömmar hela natten.


Larsgunnar och Kent

Rapport från onsdagens (19/10) ringmärkning vid Uknö

Rödvingetrast

Det var kallt när vi startade ringmärkningen kl 7 i morse. Snålblåst och bara 3 grader. När solen började värma framåt 9 tinade fingrarna upp och fastfrusna konversationer började småpratas lite här och där.


Dagens första ringmärkta fågel strax efter 7 var en rödvingetrast och ytterligare en fångades lite senare. Enligt Magnus har endast ytterst få märkts genom åren vid Uknö. Kul att få se denna vackra fågel på nära håll. Dagens sensation var annars kontroll av en gråsiska märkt med norsk ring (Stavanger museum). Så snart vi fått besked återkommer vi med info om var och när den märktes.


Totalt nymärktes annars 56 fåglar av 8 arter. Flest gråsiska, 22, där flera var av underarten brunsiska. Blåmesen är vanlig i vassarna så här år och 14 märktes idag. Endast en gransångare hade dröjt sig kvar.


Larsgunnar

Höstmorgon med ringmärkning

vid Uknö

Dagens andra Kungsfiskare
Dagens andra Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsfågel
Sävsångare
Sävsångare
Ärtsångare
Ärtsångare
Brun Kärrhök, Stjärtmes, Ägretthäger och Havsörn
Brun Kärrhök, Stjärtmes, Ägretthäger och Havsörn

Vi var ett 20-tal medlemmar som fick uppleva en stilla och behaglig septembermorgon vid Brostugan. I luften typiska höstlock av järnsparvar, lärkor, finkar och en och annan dubbeltrast. På Vadarängen födosökte enkelbeckasiner, brushanar, tofsvipor, krickor, bläsänder, sädesärlor och ängspiplärkor. Från vassen hördes vattenrallar, blåmesar och sävsparvar. Blåhake och en flock skäggmesar sågs vid p-platsen, men undvek att hamna i märkprotokollet.


Att ordna visning av ringmärkning är alltid ett lotteri och man kan bara drömma om att få visa upp en art som kungsfiskare. De besökare som kom tidigt fick dock möjlighet att se arten på närhåll när den fastnade i näten före kl 7. Det var tråkigt för de som kom för sent – trodde vi! Men straxt före kl 10 hamnade kungsfiskare nr 2 i näten! Båda var ungfåglar som så här drar runt längs vattendrag och sjöar.


Ringmärkningen omfattade i övrigt totalt 81 fåglar av 13 arter och talrikast var sävsparv (17), gransångare (15) och blåmes (14). Vi fick möjlighet att visa hur man skiljer gransångare från lövsångare, köns- och åldersbestämning av sävsparvar mm. Sävsångare och ärtsångare har i stort flyttad bort, men enstaka eftersläntrare hamnade i näten.


Som om inte det var nog minns vi flera obs av ägretthäger och en uppvisning av fyra intensivt kacklande havsörnar över plattformen.


Text: Magnus Kasselstrand, Foto: John Markskog

Många blåhakar i fångsten på Uknö

Magnus Kasselstrand, Mathias Salomonsson och Kent Gullquist med varsin ringmärkt blåhake.

Lördagen den 3 september hade TFK ringmärkning på Uknö, där många medlemmar tog chansen att få se fåglar på riktigt nära håll.


Det blev en lyckad morgon och förmiddag. Omkring 110 fåglar fick en ring om benet och undersöktes av de fyra ringmärkarna Magnus Kasselstrand, Larsgunnar Nilsson, Kent Gullquist och Mathias Salomonsson. Besökarna fick möjlighet att ta egna bilder, när fåglarna visades upp, och skillnader mellan de olika arterna beskrevs och diskuterades.


Hela sju blåhakar ringmärktes denna morgon, på sin väg från häckningsområdena i fjällvärlden. Ringmärkningen på Uknö erbjuder såhär års goda chanser att på nära håll få bekanta sig med denna fina fågel, som vi annars aldrig ser här nere i syd.


Bland övriga rastande fåglar märktes bland annat en

rödstrupig piplärka, som vilade sig en stund i leran på Vadarängen.


Kärrsnäppa, brushane, större strandpipare och gulärla var några andra trevliga arter som noterades.


Text & foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Älgsbådarna

Tordmular_UR
IMGP2124-1

Älgsbådarna i ytterskärgården sydost om Händelöp är en mycket intressant liten arkipelag ur fågelsynpunkt. Här häckar kolonier med skrattmås, fiskmås, gråtrut och silvertärna. Dessutom kanske 15 par tordmule, ett par kustlabb, flera par havstrut och förra året silltrut och tobisgrissla. Roskarl och skärpiplärka häckar säkert på flera av öarna.


Älgsbådarna ligger inom fågelskyddsområde för tiden 1/4 - 30/7. Inom projekt Skräntärna besöker vi med speciellt tillstånd Älgsbådarna, liksom ön Skorvan söder om Händelöp, för inventering och ringmärkning av skräntärnans ungar. I år fann vi inga skräntärnor på Älgsbådarnas Svarta udden, där de tidigare häckat. Antagligen har alla valt Skorvan i år.


Tordmularna på bilden var ganska obekymrade om oss i båten. Först när båten stötte mot klippan lyfte mularna och betraktade oss nyfiket från ovan. Perfekt fotoläge för Urban som hade kameran med!


Larsgunnar, Kent, Åke och Urban

Nattfågelexkursion

10 Juni 2022

Busksångare
Busksångare
Busksångare
Busksångare
Kärrsångare
Kärrsångare
Kärrsångare
Kärrsångare
Trastsångare
Trastsångare


Andäktigt stod vi där i vassen mellan plattformen och pumphuset med myggorna envist surrande runt oss .18 personer helt tysta och visst, nu bjöd den på några klara, melodiska och välljudande strofer! Busksångaren, denna verkliga mästare och kvällens solist, presenterade sig utan att riktigt sjunga ut för fullt. Gökar gol, näktergalar spelade, vattenrallar grymtade, rörsångare kraxade och ute vid ån hördes trastsångarens grova och kraxiga stämma.


Över oss hördes lockläten av svartsnäppor , skogssnäppor , kringflygande krickor och snatteränder. Det dånade dovt när en tusenhövdad starflock lyfte ur videbuskar innan de riktigt kommit till nattro. Likt ett fiskstim kastade flocken fram och tillbaka med exakta koordinerade rörelser över vassen. Eller var det kanske en myggsvärm? Det var en magisk försommarkväll i våtmarken och det var nog ingen som ångrade valet av aktivitet denna fredagskväll.


Lägg till detta njutobsar av bl a svartsnäppor, spelande rödbenor, en ägretthäger och ett par årtor i ett osannolikt fint kvällsmedljus och inte att förglömma den extatiskt sjungande kärrsångaren vid p-platsen. Nattfåglar då? Nja, långt i fjärran en tiggande hornuggleunge bortom Grånsten och en nattskärra, även den knappt hörbar vid Råberga. Några av oss åkte till Hjulby/Ottinge efter exkursionsavslutet och fick där höra två vaktlar spela.Magnus (text) och Kajsa (foto)

Exkursion till Rånen

Torsdagen den 28 maj 2022

P1030513
P1030540
P1030470
P1030530


Ett tjugotal tappra skådare trotsade trista väderprognoser och infann sig i Tryserum på Krisiti himmelsfärds morgon. Ursprungstanken var att besöka Rånens fågeltorn, men vårens torka har gjort området artfattigare än på länge. Karaktärsarter som rödrom och brun kärrhök har bara observerats sporadiskt och troligen har häckning uteblivet för första gången på många, många år. Lite oflyt förstås, då framförallt flera tutande drommar säkert var huvudattraktionen för besökarna.


Istället företog vi en vandring några hundra meter söder om tornet, kring den natursköna Jungfrukullen. Några dammar av skiftande storlek, fina lövkullar och frodiga betesängar har skapat ett område med rikt fågelliv, alldeles i anslutning till sjön.


Det började inte bra, så fort vi lämnat bilarna föll de första dropparna. Men skam den som ger sig! Vi gav oss iväg och efter en dryg kvart upphörde regnet. Fågelsången kom igång! Över den stora dammen födosökte tornseglare, ladusvalor, hussvalor och några backsvalor. En sävsångare underhöll med sporadiska utflykter, både i luften och i blixtsnabba melodier.


Under fikastunden såg vi en röd glada kretsa över Rånens väldiga vasshav, samtidigt som rörsångare, buskskvätta och sävsparv stod för sången. Den stora behållningen kom på tillbakavägen; en brun glada kretsade några varv över den stora dammen innan den drog bort. Ett nytt livskryss för några av besökarna! Kort därefter flög en bivråk förbi.


Trots dystra utsikter blev det alltså en lyckad morgon och förmiddag vid Rånen, Valdemarsviks bästa fågelsjö.Simeon Gudjonsson (text)

Exkursion till Sladö

lördagen den 14 maj 2022

Båten Bella
P1030183
P1030169
TJust fågelklubb9
P1030267
TJust fågelklubb11
P1030225
P1030297


Vi var 29 förväntansfulla fågelskådare som lämnade hamnen vid Högötorp med båten Bella. Turen gick till Vinterbryggan vid södra Sladö där ytterligare 6 entusiaster anslöt.

Vår guide Aron Edman från Länsstyrelsen i Kalmar län berättade om reservatet, dess naturvärden, tillkomst och skötsel. Vi spanade först av Öudden där större strandpipare, rödbenor, strandskator, stenskvättor och nordliga gulärlor trivdes bland de betande nötkreaturen. I sundet mot Långskär fanns några par skedänder och ett par snatteränder. I luften svirrade närmare tio tornseglare. Två småskrakar flög förbi. En lärkfalk kom från öarna i söder och drog hastigt mot norr. I skogsområdet norr om Öudden sjöng en härmsångare blygt – kanske hade den just anlänt från söder.

Dags för fika i lä en bit norr om Öudden på berghällarna vid stranden. Nu sken solen och entusiasmen nådde sitt crescendo! Vi såg ett par gravänder mot Långskär i söder och en drillsnäppa helt nära samtidigt som en ärtsångare underhöll oss frenetiskt. I öster såg vi Storkläppen, en utpost i havet som vi hade exkursion till för några år sedan.

Vi fortsatte till ängen med de hamlade lindarna där en trädpiplärka sjöng intensivt. Kring Sladö by svirrade ett tiotal hussvalor och strax söder därom passerar fyra småspovar över oss. Innan Bella kom för att hämta oss blev det tid för ytterligare en fika samtidigt som ytterligare skedänder, vigg, rödbenor och silvertärnor kunde avnjutas.Larsgunnar (text) och John (foto)

Skogsnätverk bildatEtt 10-tal medlemmar från Tjust Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Tjust möttes i torsdags 3/3 hemma hos Claes Siöstedt för att prata om naturvårdsfrågor i skogen. Ett stort antal skogsarter från svampar till fåglar missgynnas kraftigt av hyggesbruket och diskussionen som fördes handlade framför allt om hur vi tillsammans kan arbeta för att motverka utarmningen av biologisk mångfald i skogarna i Tjust.


Mötet resulterade i att vi bestämde oss för att bilda ett ”skogsnätverk”, som bl a syftar till att öka kunskapen om skogen och olika artgrupper genom t ex gemensamma exkursioner, dela med oss av erfarenheter och att få fler att rapportera gjorda fynd på Artportalen. Det senare är
av stor vikt eftersom skogsstyrelsen oftast bara kontrollerar Artportalen för att se om det finns arter som kräver hänsynstagande enligt artskyddsförordningen i avverkningsanmäld skog.


Är ni intresserade att vara med i nätverket går det bra att skicka ett mail till. magnus.kasselstrand@gmail.comMagnus

Varning till alla medlemmar i Tjust fågelklubb!! 


Det har utgått en utsaga från Siwe Johansson v Ottinge Säteri som ger uttryck för en högst otrevlig inställning till fågelskådare och naturintresserade i synnerhet och folk i största allmänhet (?). 


Det ges alla möjlighet att ta del av hans brev här. 


Nästa aktivitetInventering tjäder


Lördag den 25 mars

kl 8:00 – ca 12:00


Programpunkten vänder sig till den som är intresserad av att eventuellt börja inventera tjäder på egen hand.


Vi beger oss till ett intressant område för genomgång av metodiken att hitta spår av tjäder och

indikationer på lekplats.


Terrängen kan vara besvärlig och antalet deltagare är begränsat till 10.


Senaste dag för anmälan 23/3!


Plats:

Meddelas efter anmälan till

Rainer Winkler 0706-515273


------------------------------------------


Inventeringsmetodik


Tisdag den 4 april

kl 18.30-21


Vad ska man tänka på när

man inventerar fåglar?


Genomgång av användbar metodik för genomförande i fält.
Speciellt planerar vi genomförandet av inventering av storlom och fiskgjuse i nordöstra Tjust.


Plats:

Studiefrämjandets lokal, Repslagargatan 5, Västervik


Kontakt:

Larsgunnar Nilsson 0705-233539------------------------------------------


Obs! Tjust fågelklubbs hela program hittar du nu under Program!! 


Skadade Fåglar

 

Har du hittat en skadat fågel? Kontakta VilthjälpenUrban Rundström  (Oskarshamn),

Mobil 070-49 74 678, eller

0491-76 04 18

 


Vilthjälpens lokala kontakter:

Kent Gullquist (Gamleby),

Mobil  0793-362183


Larsgunnar Nilsson (Västervik), Mobil 0705-233539
Vilthjälpens Hemsida