Välkommen till Tjust Fågelklubb

Erbjudande


FiöSm (Fåglar i Östra Småland) erbjuder gratis prenumeration av sin tidning. Läs hela erbjudandet under;

Medlemssidor Medborgarförslag


Kalhyggesfritt skogsbruk på kommunens mark!


1400 arter hotas i Sverige av kalhyggesbruket, däribland fåglar som duvhök, järpe och talltita.


Tjust Fågelklubb anser att ett hyggesfritt skogsbruk på kommunens mark skulle vara en viktig, inte minst symbolisk, inriktning för den biologiska mångfalden.


Delar du den åsikten , skriv då under förslaget genom att gå in på länken nedan. Du behöver bankid för att verifiera dig.


Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten så kommer jag att ha en pappersversion tillgänglig för underskrift. Kontakta mig om du föredrar detta.


Magnus


magnus.kasselstrand@gmail.com

Tel: 070-3232499


Läs förslaget, som lämnats in av mig som privatperson, eftersom föreningar inte kan lämna
medborgarförslag.Medborgarförslaget

i text Utse berguv till Västerviks kommunfågel!


Eftersom föreningar inte kan skicka in medborgarförslag har jag gjort detta. Jag behöver ditt stöd för att kommunen skall beakta förslaget. Gå en på följande länk och ge ditt gillande!


Du behöver bankid för att verifiera dig:


http://e-forslag.vastervik.se/forslag/rostningpagar/show/303


Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten så kommer jag att ha en pappersversion tillgänglig för underskrift. Kontakta mig om du föredrar detta.


Larsgunnar
email: larsgunnarn@gmail.com

mobnr: 0705-233539
Medborgarförslag - Berguv till Västerviks kommunfågel 

Tjäderlek med dödlig utgång


Nyheter - Arkiv 

Pilgrimsfalken  på sjukhuset


Rapport från

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) om dödsorsaken har nu kommit. 


Se Nyheter - Arkiv

 


Hjälp till att inventera fåglar runt Storsjön!


Området runt Storsjön väster om Ankarsrum hotas av vindkraft. Tekniska verken i Linköping planerar för fullt att exploatera området (se karta). Det har vildmarkskaraktär genom att det nästan helt saknar bebyggelse och även om Sveaskog har avverkat hårdhänt finns en del skog kvar. Möten med tjäder och orre är inget ovanligt och järpe har i vinter noterats strax väster om vindkraftsområdet.


I Storsjön/Mjösjön häckade 2-3 par storlom och 1 par fiskgjuse 2020. Alla observationer av örnar är av stort intresse (notera gärna riktning, flyghöjd, ålder mm). Storlom, fiskgjuse och havsörn rör sig mellan sjöarna i området, inte minst till Långsjön. Det är mycket lämpligt att förlägga ugglekvällar hit nu under vårvintern och när nattskärrorna kommer finns alla förutsättningar att få höra inte bara en utan säkert ett flertal. Området är lättillgängligt med utmärkta skogsbilvägar som lämpar sig för
promenader.


Rapportera helst på Artportalen och ju mer exakta lokalangivelser och fynddetaljer, desto bättre. Om ni inte använder Artportalen, går det bra att skicka ett mail till undertecknad.


Tjust Fågelklubb har mer än 330 medlemmar och det vore väl attan om vi inte tillsammans kan dokumentera fågellivet så att området inte förvandlas till ett industrilandskap!


Magnus

Karta projektområde för vindkraftsprojektet Ankarsrum
Hjälp till med att inventera

mindre hackspett!


Sveriges minsta hackspett har en kroppslängd av endast cirka 15 cm, d.v.s. i storlek ungefär som en bofink. Notera speciellt den tvärrandiga ryggen. Större hackspett har en stor vit längsgående oval del på varje vinge och är stor som en trast.


Mindre hackspett har ett relativt anonymt levnadssätt men under våren hörs den ropa revirlätet ty-ty-ty-ty och trumma svagare, men utdraget och med konstant intensitet.


Mindre hackspett är i rödlistan 2020 karaktäriserad som Nära hotad (NT).


Lunds universitet vill ha hjälp genom medborgarforskning om mindre hackspett och även entita.Inventering av mindre hackspett och entita under våren 2021


Mindre Hackspett - Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid


Upprop!! 


Vår skog håller på att ta slut och ersättas av trädplantager.


Avverka inte de sista gammelskogarna i Kalmar län!


Våra älskade skogar, våra promenader, våra svamp- och bärskogar. Våra minnen. Stigen och det gamla trädet. Plötsligt finns de inte där. Det ser ut som ett bombnedslag. Skogen vi älskat är kalavverkad. Därefter tät granplantering och inte mycket mer. Mångfalden av liv har ersatts av enfald.Läs den fulla texten här:

Naturen är fortfarande öppen!


Fågelskådning är en aktivitet som kan genomföras både i grupp och ensamt. Vi ber er ha förståelse för att vissa av Tjust Fågelklubbs  evenemang  kan komma avbokas p.g.a. Covid-19.
Med nedanstående riktlinjer hoppas vi att du fortsätter njuta av naturen, fåglarna och vårens ankomst.


Information om Coronaviruset och fågelskådning/ aktiviteter.


  • Vi ber alla som vistas i naturen, med eller utan kikare att visa hänsyn och ta ett personligt ansvar.


  • Om du är uppvisar symtom och ska på en aktivitet ber vi dig att komma en annan dag eller skåda på egen hand.


  • Tvätta händerna och om det erbjuds handsprit, använd det.


  • Håll avstånd till andra även när du är utomhus, ca 2 meter, ungefär som vingspannet på en havsörn!


  • Dela inte kikare med andra.


  • Nys eller hosta i armvecket.


 

Följ alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ta hand om dig och ta hänsyn till andra.


Armlängds avstånd tack - säger Skäggdoppingen. Foto: Christer Pettersson 


Nästa aktivietInbjudan till Skådarträff med Zoom


Vi testar på nytt att mötas på nätet på

tisdag den 27 april kl 19 - 20

med hjälp av programmet Zoom.


Tanken är att utbyta upplevelser och erfarenheter från det lokala fågellivet under de senaste ca två veckorna. Kom med på mötet, Zoom funkar utmärkt och det här arrangemanget är garanterat coronafritt!


Mötet startar kl 19:00, men anslut dig i god tid (minst 10 min) före så att du garanterat klarat av alla nybörjarproblem.


Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/86799056947?pwd=bC8yL2JnVTZ2aVNBQ1EwTmFJS1Nydz09


Meeting ID: 867 9905 6947 Passcode: 637032


För frågor, kontakta Larsgunnar


Skadade Fåglar

 

Har du hittat en skadat fågel? Kontakta VilthjälpenUrban Rundström  (Oskarshamn),

Mobil 070-49 74 678, eller

0491-76 04 18

 


Vilthjälpens lokala kontakter:

Kent Gullquist (Gamleby),

Mobil  0793-362183


Larsgunnar Nilsson (Västervik), Mobil 0705-233539
Vilthjälpens Hemsida


Vi samarbetar med