Tjust Fågelklubb

Välkommen till Tjust Fågelklubb


Planerade vindkraftverk vid Ankarsrum 


Tekniska verken i Linköping har planer på att bygga vindkraftverk i två stora områden söder och väster om Ankarsrum. Vi bedömer att stora naturvärden är hotade, inte minst fågellivet.


Besök gärna områdena och rapportera då helst på Artportalen de obeservationer ni gör. Särskilt är fynd av storlom, havsörn, fiskgjuse, bivråk, tjäder, orre, järpe, ugglor (utom kattuggla) och nattskärra av stort intresse.


I stort sett alla observationer av adulta fåglar av dessa arter kan rapporteras med häckningskriterier, dvs åtminstone "observation i lämplig häckbiotop" som är det lägsta kriteriet. Bra med stor noggrannhet för fyndplats.


Om ni inte brukar använda Artportalen går det bra att rapportera i mail eller sms till Magnus eller till Larsgunnar.  


Magnus Kasseltrand, 070-3232499magnus.kasselstrand@gmail.com

Larsgunnar Nilsson, 0705-233539, larsgunnarn@gmail.com


Rapport - Sångsvaninventering

i Västervik  11-12 januari 2020


Nyheter - Arkiv 


Anders Sjögren vann Nyårsracet i år - igen! 

 

Skådade fram 49 arter denna första dag på året!  Bra jobbat! 


Nästa utmaning:

Hur många arter kan vi gemensamt hitta i Västervik innan januari månads slut?


På västkusten (Halmstad) har man redan

passerat 105 arter ;-) Skåda hårt! Nästa aktiviet

 

Fredag 31 januari  t.o.m. måndag 3 feruari 2020  

 Vinterfåglar inpå knuten


Delta i SOF/Birdlife Sveriges största evenemang genom att räkna fåglarna vid din fågelmatning.

Anvisningar hittar du på länken:
http://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/


Kontakt: Bo Lewander 0703-434707


Fredagen den 31 januari – måndagen 3 februari - vid din fågelmatning

Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid