Tjust Fågelklubb

Välkommen till Tjust Fågelklubb


Resultat av det icke-officiella artracet januari 2020 


Västerviks kommun kom på 32 plats (av 290) med hela 103 olika fågelarter observerade under årets första månad. Ett väldigt bra resultat med tanke antal skådare och att kommunerna vi "tävlar" mot, t.ex. "400-klubben" (Öland, Skåne och Halland - landskap och län med över 400 observerade fågelarter) ligger "endast" 40 arter före oss hittils i år.


Bra jobbat allihopa! Nu har vi det bästa framför oss! 


Observera den nya länken nederst (till vänster) under "Observationer övriga Sverige"Planerade vindkraftverk vid Ankarsrum 


Tekniska verken i Linköping har planer på att bygga vindkraftverk i två stora områden söder och väster om Ankarsrum. Vi bedömer att stora naturvärden är hotade, inte minst fågellivet.


Besök gärna områdena och rapportera då helst på Artportalen de obeservationer ni gör. Särskilt är fynd av storlom, havsörn, fiskgjuse, bivråk, tjäder, orre, järpe, ugglor (utom kattuggla) och nattskärra av stort intresse.


I stort sett alla observationer av adulta fåglar av dessa arter kan rapporteras med häckningskriterier, dvs åtminstone "observation i lämplig häckbiotop" som är det lägsta kriteriet. Bra med stor noggrannhet för fyndplats.


Om ni inte brukar använda Artportalen går det bra att rapportera i mail eller sms till Magnus eller till Larsgunnar.  


Magnus Kasseltrand, 070-3232499magnus.kasselstrand@gmail.com

Larsgunnar Nilsson, 0705-233539, larsgunnarn@gmail.com


Rapport - Sångsvaninventering

i Västervik  11-12 januari 2020


Nyheter - Arkiv 


Nästa aktivietSkräntärna


Söndagen den 23 februari kl 14.00 – 17.00Ulrik Lötberg berättar om hur det går för Östersjöns skräntärnor i en föreläsning med rubriken ”Skräntärna - en ansvarsart i
Östersjön”.


Eftersom skräntärnan har breda krav på sin miljö gynnar det även andra arter att värna om den. Hur det går för skräntärnan ger också en vink om hur det går för Östersjön i stort.


Arrangemang i samarbete med ÖSOF och naturum Västervik. Naturum Västervik


Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-233539


Söndag den 23 februari kl 14.00 - 17.00