Tjust Fågelklubb

Välkommen till Tjust Fågelklubb

Rapport över fågelinventeringen längs med Överumsån


Fåglar i Tjust

Foto: Sven Halling 


Hjälp till att bevara den biologiska mångfaldeni skogen!


Naturvårdsverkets redovisning 2020 av hur det står till med den biologiska mångfalden i Sverige, är till stora delar en dyster läsning inte minst när det gäller skogen. Av de 14 olika skogstyper nedanför fjällkedjan uppnår ingen gynnsam bevarandestatus! Dessutom är ett stort antal växt- och djurarter knutna till skogen hotade. Sverige lever inte upp till det man skrivit under i Bryssel! Rapporten pekar
ut två orsaker till det dåliga läget – en otillräcklig avsättning av skyddad skog och det moderna skogsbrukets monokulturer.


Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har samtidigt helt otillräckliga resurser för att bevaka den mängd av avverkningsanmälningar som kommer in. Det känns som vi med våra drygt 300 medlemmar skulle kunna göra en stor insats, genom att besöka och notera ovanliga arter i de områden som ska avverkas, för att om möjligt rädda delar av den biologiska mångfalden. På länkarna nedan kan man gå in och se vilka områden som anmälts för avverkning.


Om ni behöver hjälp eller om ni vill ha förslag på besöksområden, kan ni höra av er till Larsgunnar och Magnus. Det går även att rapportera observationer till oss, men ännu bättre är att lägga in dessa på Artportalen. Inte bara fåglar (t.ex rovfågelbon, järpe) utan också växter, insekter mm är intressant. Fotografera gärna för att senare få
hjälp med artbestämning!


Tips. En art som minskat mycket och som kräver gammal skog är knärot. Den blommar nu i juli-augusti och hittar man den måste hänsyn tas vid avverkning. Dessutom indikerar den att det kan finnas andra krävande arter. Hoppas nu att så många som möjligt ger sig ut i skogen för att rädda en del gammal skog med stora biologiska värden!


Länk till Skogsstyrelsens Skogens Pärlor:
https://kartor.skogsstyrelsen.se


Länk till karta över avverkningsanmälningar. Genom att klicka på det anmälda området fås data som behövs vid kommunikation med Skogsstyrelsen:
https://www.avverkningskoll.se/


Länk till karta med delvis samma information, men även innehållande vissa naturvärden samt möjlighet att sortera anmälningarna efter anmälningsdag
https://www.skogskartan.nu/


Knärot.

Foto © Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15778578
Informationstavla vid Valstad kvarn

till Stig Westers Minne 


Nyheter - Arkiv 


Foto: Larsgunnar Nilsson 

Inventering av backsvala 2020


BirdLife Sverige uppmanar oss att inventera backsvala i år och det skall vi naturligtvis göra.


Det finns få, möjligen ingen, backsvalelokaler i Tjust men vi bör kontrollera alla de som är tänkbara. Jag har sammanställt en lista över de lokaler jag känner till och jag vill att du tar på dig att kontrollera någon av dem som fortfarande saknar en ansvarig rapportör.


Listan hittar du här: Backsvala 2020 


Meddela mig vilken lokal du vill kontrollera och även om du känner till ytterligare möjliga lokaler.


Larsgunnar

Backsvalor - Kleva Badplatas - Mörbilånga, Öland Maj 2020 Foto: Per H.N.   


Naturen är fortfarande öppen!


Fågelskådning är en aktivitet som kan genomföras både i grupp och ensamt. Vi ber er ha förståelse för att vissa av Tjust Fågelklubbs  evenemang  kan komma avbokas p.g.a. Covid-19.
Med nedanstående riktlinjer hoppas vi att du fortsätter njuta av naturen, fåglarna och vårens ankomst.


Information om Coronaviruset och fågelskådning/ aktiviteter.


  • Vi ber alla som vistas i naturen, med eller utan kikare att visa hänsyn och ta ett personligt ansvar.


  • Om du är uppvisar symtom och ska på en aktivitet ber vi dig att komma en annan dag eller skåda på egen hand.


  • Tvätta händerna och om det erbjuds handsprit, använd det.


  • Håll avstånd till andra även när du är utomhus, ca 2 meter, ungefär som vingspannet på en havsörn!


  • Dela inte kikare med andra.


  • Nys eller hosta i armvecket.


 

Följ alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ta hand om dig och ta hänsyn till andra.


Armlängds avstånd tack - säger Skäggdoppingen. Foto: Christer Pettersson 


Nästa aktivietRingmärkning - Uknö


Lördag 22 august kl. 06.00 till 10.00  


Ringmärkning vid plattformen vid Vadarängen då vi på nära håll kan granska olika arter som
rör sig i vassarna. Vid rusk (regn och blåst) är märkningen inställd.


Samling vid informationstavlan, Uknöområdet/Brostugan
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-232499.Foto: Kent Gullquist