Välkommen till Tjust Fågelklubb

Ny medlemsavgift 2024

Glöm inte att betala medlemsavgiften inför nästa år!


Enskild medlem: 150:-

Familjmedlemskap 250:-


Se mer information om hur du betalar under Medlemssidor.

Vi samarbetar med

Dagar med jakt vid Uknö Fågellokal

Jaktlaget, som bedriver jakt inom området vid Uknö fågellokal, planerar jakt nedanstående datum. Tjust Fågelklubb har ett avtal med jaktlaget om att ingen fågeljakt får bedrivas i området från Vadarängen ut till Loftaån.


Vänligen undvik att vistas där du kan störa jakten.


Resterande datum:

December

Lördag 16 - Söndag 17


Januari

Söndag 7,

Lördag 27 - Söndag 28


Februari

Lördag 24


För att se alla datum, klicka på fliken "Fågellokaler" eller Här

Nya heta programpunkter!

Tjust Fågelklubb bjuder in alla fågelintresserade till två

aktiviteter som tidigare inte annonserats. Vid dessa Skådarkvällar blir det

snack om fåglar i aktuella teman under lättsamma former.

Om du tar med dig egen fika så kommer det att bli riktigt mysigt!


Tisdag 5 december kl 18.30 – 21:00

Allhelgonaracet Summering av Allhelgonaracet.

Hur kom det sig att Tjust Fågelklubb lyckades rapportera fler arter än andra

klubbar i Småland? Kanske har du någon kul episod att berätta om, till exempel

hur du lyckades hitta en trädkrypare, domherre eller vad det nu var?

Plats: Studiefrämjandets lokal, Repslagargatan 5, Västervik.


Tisdag 16 januari kl 18:30 – 21:00

Fåglars lockläten Fåglar är inte tysta utan ger ifrån sig olika läten.

De sjunger för att markera revir och för att locka till sig en partner.

Men de har också andra former av läten. Under kvällen kommer vi att

lyssna på olika lockläten under Magnus Kasselstrands kunniga ledning.

Plats: Studiefrämjandets lokal, Repslagargatan 5, Västervik.

Snart startar Skådarhjälpen

På lördag startar decembers roligaste skådaraktivitet! Man tittar på fåglar och samlar samtidigt in pengar för en god sak. Det pågår 9-17 december och är både ett artrally och en insamling. Tävlingen är mellan olika rapportområden, så vi tillhör Östra Småland.


Man går in på hemsidanhttps://www.skadarhjalpen.se/. Där kan man både rapportera sina arter och skänka pengar. Skådarhjälpen är en del av Musikhjälpen, som ligger under Radiohjälpen. Årets tema är ”Ingen ska behöva dö av hunger”.

Klart att du ska vara med!


Text & foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Presentation av resultat från årets inventering av storlom och fiskgjuse

Att verka för fåglars skydd och fåglarnas livsmiljöer är Tjust Fågelklubbs viktigaste verksamhet. Detta kräver kunskap särskilt om de hänsynsarter som finns i vårt område. När planer om framtida vindkraftsanläggningar i Tjust västra och norra delar blev kända beslutade därför fågelklubben att vi skulle inventera storlom och fiskgjuse under våren och försommaren 2023. Båda arterna är listade i Artskyddsförordningen och kräver skydd, speciellt i samband med vindkraftsanläggningar.


Under kvällens evenemang sammanfattades storlommen och fiskgjusen som arter, hur de lever och hur de flyttar. Därefter visades resultaten från tidigare inventeringar och den som gjordes i år.


Tack vare årets inventering har vi kunnat konstatera att fiskgjusens häckningar i området minskat till närmare hälften av dem som fanns vid början av 2000-talet. Det står bättre till för storlommarna. Vid årets inventering fanns flersjöar med sannolik häckning än vid inventeringen i början av 2000-talet. Under kvällens presentation diskuterades både de aktuella hoten mot de båda arterna och de framtida hot som en eventuell vindkraftsutbyggnad medför.

Larsgunnar

Inventering_storlom_2023_Tjust
Inventering_fiskgjuse_2023_Tjust

Klicka på bilden för större bilder!

Tjust vann stort i Allhelgonarallyt

Storkkläppen där Ingrid Johansson Hjortvid och Mats Gothnier spanar
Kaspisk trut från Gymnasiets idrottplats

Nu är siffrorna klara för årets upplaga av Allhelgonarallyt, som gick av stapeln den 4 och 5 november. Det blev en jätteskräll för Tjust Fågelklubb, som bärgade segern efter två hårda dygns slit i fält med både regn och blåst. Men många fåglar! Sammanlagt 29 skådare bidrog till det goda resultatet för klubben.


Extra kul var det att det inte ”bara” blev en seger, utan även ett nytt klubbrekord med hela 124 arter. Bland dem kan nämnas mandarinand, tretåig mås, kaspisk trut, bredstjärtad labb och skärsnäppa.


Kalmar OF, som vunnit åtta (!) år i rad, kom på andra plats med 121 arter, tätt följd av Jönköpings FK med 120 och Oskarshamnsbygdens FK med 114.


Text: Ingrid Johansson-Hjortvid,

Bild: Mathias Salomonsson

Presentation Pilgrimsfalk i Tjust

den 2 oktober

Larsgunnar berättade om pilgrimsfalkens biologi och livsvillkor och dess nära utrotning i Sverige på grund av användningen av biocider i jordbruket under 1950 - och 1960-talen. Tack vare stora insatser från Projekt Pilgrimsfalk från slutet av 1970-talet genom uppfödning och utsättning av ungar är populationen nu så stor att uppfödningen kunnat avslutas. Projektet lever vidare i BirdLife Sveriges regi under namnet Pilgrimsfalk Sverige och har som främsta uppgift att följa falkarnasfortsatta utveckling och avstyra eventuella hot. I Tjust Fågelklubb arbetar Kent Gullquist och Lg inom projektet ochbevakar här den glädjande utvecklingen i Tjust där pilgrimsfalkarna gått från

ett par 2014 till åtta par idag.

Det finns förutsättningar för en fortsatt expansion i landet och speciellt i Tjust.


Ca 30 personerdeltog vid presentationen.


Larsgunnar

Ringmärkning vid Brostugan 23/9

Kungsfågel
Gärdsmyg
Gärdsmyg
Skäggmes
Skäggmes

Denna septemberlördag bjöd på sensommarväder med svaga vindar och behagliga temperaturer. Nät sattes upp i halvmörkret redan före klockan 6 och med en lite trevande start började fåglarna fastna i näten, samtidigt som allt fler klubbmedlemmar anlände. Närmare 40 personer fick uppleva en jämn ström av fåglar som kunde studeras på närhåll vid ringmärkarbordet. När vi plockade ner näten vid 11-tiden kunde vi summera 103 nymärkta fåglar av 16 arter. De talrikaste var gransångare (33), kungsfågel (16) och rörsångare (11). Många gladdes särskilt åt att få stifta bekantskap med skäggmesar, som nu har börjat röra på sig i vassarna och 7 ex kunde förses med ring. I övrigt kan bl a nämnas 2 sena sävsångare och 2 taltrastar. Ingen blåhake hamnade i näten och vi undrar vad som hänt. Endast 6 ex har ringmärkts under hösten, vilket är det lägsta antalet sedan märkningen vid Brostugan fick den omfattning som den nu har.


Mycket fika och trevliga samtal förgyllde morgonen för de som gjort sig besväret att stiga upp tidigt och sedan tillbringa förmiddagen vid Brostugan. En tranflock sträckte över, snatter- och bläsänder födosökte på Vadarängen, förbisträckande ladusvalor och lockläten av bl a sånglärka, trädlärka och trädpiplärka mm – en härlig fågelmorgon i september!


Text: Magnus Kasselstrand

Bild: John Markskog

Fågelrapporten för Tjust 2022

Nu är rapporten gällande fågelobservationer gjorda i Tjust 2022 färdigställd och utskickad till föreningens medlemmar. Sammanställningen bygger på alla observationer av fåglar som finns inrapporterade på Artportalen. Det är ett omfattande arbete som ligger bakom, där mängder av observationer gås igenom och de fynd som är intressanta nog att ingå i fågelrapporten väljs ut. Trots ett omfattande kontrollarbete och korrekturläsning finns det säkert enstaka fel, t ex signanatur som är fel, fel datum mm.


Enstaka gånger händer det att sällsynta fåglar ”tappas bort” och saknas i den slutgiltiga sammanställningen. Så är fallet med den hökuggla som Stefan Kasselstrand såg och fotograferade vid Gloo på vägen ut mot Kvädö 1/12. Det är den enda observationen i rapportområdet 2022. Arten är inte årlig här, men vissa vintrar uppträder den invasionsartat i södra Sverige. Vintern 2022/2023 var inte en sådan även om arten noterades på flera platser i Götaland. Från vårt område finns ytterligare två rapporter intill E22:an nära infarten till Blankaholm 5/2 och 15/2 2023. Troligen rör det sig här om en och samma individ.


Observationen vid Gloo kommer att finnas med i fågelrapporten från 2023.


Magnus Kasselstrand

Ovan visar vi de 5 senaste aktiviteterna.

Om du vill du se tidigare aktiviteter så kan du besöka vårat

Nyhetsarkiv

Pressmeddelande:

Restaureringsförordningen

kan vara vår sista chans!

"BirdLife Sverige och Världsnaturfonden WWF brukar inte stå längst fram vid barrikaderna med alarmistiska budskap, men desperata tider kräver desperata uttryck."


Läs vidare här:


https://birdlife.se/pressmeddelande-restaureringsforordningen-kan-vara-var-sista-chans/


Varning till alla medlemmar i Tjust fågelklubb!! 


Det har utgått en utsaga från Siwe Johansson v Ottinge Säteri som ger uttryck för en högst otrevlig inställning till fågelskådare och naturintresserade i synnerhet och folk i största allmänhet (?). 


Det ges alla möjlighet att ta del av hans brev här. 


Ett häfte som

beskriver hela 45 fågellokaler i Tjust!


Ta en titt i fliken

Fågellokaler eller klicka på bilden för

mer information.

Mesholkar till salu!Ta en titt i fliken Medlemssidor eller klicka på bilden för mer information.

Nästa aktivitetNyårsrace
Måndagen den 1 januari


Nytt år och tom årslista. Nu gäller det att se så många arter som möjligt på årets första dag. Spana av trädgårdar, skogsdungar, hamnar och vassruggar och mata in på Artportalen där resultatet kan avläsas på morgonen den 2 januari.


Kontakt:

Magnus Kasselstrand 0703–232499------------------------------------------Vinterfåglar inpå knuten
Fredagen den 26 till

måndagen den 29 januari


Delta i BirdLife Sveriges största evenemang genom att räkna fåglar vid din fågelmatning.


Anvisningar hittar du på länken:

https://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/------------------------------------------


Obs! Tjust fågelklubbs hela program hittar du nu under Program!! 


Skadade Fåglar

 

Har du hittat en skadat fågel? Kontakta VilthjälpenUrban Rundström  (Oskarshamn),

Mobil 070-49 74 678, eller

0491-76 04 18

 


Vilthjälpens lokala kontakter:

Kent Gullquist (Gamleby),

Mobil  0793-362183


Larsgunnar Nilsson (Västervik), Mobil 0705-233539
Vilthjälpens Hemsida