Välkommen till Tjust Fågelklubb

Erbjudande


FiöSm (Fåglar i Östra Småland) erbjuder gratis prenumeration av sin tidning. Läs hela erbjudandet under;

Medlemssidor 


Utse berguv till Västerviks kommunfågel!


Eftersom föreningar inte kan skicka in medborgarförslag har jag gjort detta. Jag behöver ditt stöd för att kommunen skall beakta förslaget. Gå en på följande länk och ge ditt gillande!


Du behöver bankid för att verifiera dig:


http://e-forslag.vastervik.se/forslag/rostningpagar/show/303


Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten så kommer jag att ha en pappersversion tillgänglig för underskrift. Kontakta mig om du föredrar detta.


Larsgunnar
email: larsgunnarn@gmail.com

mobnr: 0705-233539
Medborgarförslag - Berguv till Västerviks kommunfågel 


Hjälp till att inventera fåglar runt Storsjön!


Området runt Storsjön väster om Ankarsrum hotas av vindkraft. Tekniska verken i Linköping planerar för fullt att exploatera området (se karta). Det har vildmarkskaraktär genom att det nästan helt saknar bebyggelse och även om Sveaskog har avverkat hårdhänt finns en del skog kvar. Möten med tjäder och orre är inget ovanligt och järpe har i vinter noterats strax väster om vindkraftsområdet.


I Storsjön/Mjösjön häckade 2-3 par storlom och 1 par fiskgjuse 2020. Alla observationer av örnar är av stort intresse (notera gärna riktning, flyghöjd, ålder mm). Storlom, fiskgjuse och havsörn rör sig mellan sjöarna i området, inte minst till Långsjön. Det är mycket lämpligt att förlägga ugglekvällar hit nu under vårvintern och när nattskärrorna kommer finns alla förutsättningar att få höra inte bara en utan säkert ett flertal. Området är lättillgängligt med utmärkta skogsbilvägar som lämpar sig för
promenader.


Rapportera helst på Artportalen och ju mer exakta lokalangivelser och fynddetaljer, desto bättre. Om ni inte använder Artportalen, går det bra att skicka ett mail till undertecknad.


Tjust Fågelklubb har mer än 330 medlemmar och det vore väl attan om vi inte tillsammans kan dokumentera fågellivet så att området inte förvandlas till ett industrilandskap!


Magnus

Karta projektområde för vindkraftsprojektet Ankarsrum
Hjälp till med att inventera

mindre hackspett!


Sveriges minsta hackspett har en kroppslängd av endast cirka 15 cm, d.v.s. i storlek ungefär som en bofink. Notera speciellt den tvärrandiga ryggen. Större hackspett har en stor vit längsgående oval del på varje vinge och är stor som en trast.


Mindre hackspett har ett relativt anonymt levnadssätt men under våren hörs den ropa revirlätet ty-ty-ty-ty och trumma svagare, men utdraget och med konstant intensitet.


Mindre hackspett är i rödlistan 2020 karaktäriserad som Nära hotad (NT).


Lunds universitet vill ha hjälp genom medborgarforskning om mindre hackspett och även entita.Inventering av mindre hackspett och entita under våren 2021


Mindre Hackspett - Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid


Upprop!! 


Vår skog håller på att ta slut och ersättas av trädplantager.


Avverka inte de sista gammelskogarna i Kalmar län!


Våra älskade skogar, våra promenader, våra svamp- och bärskogar. Våra minnen. Stigen och det gamla trädet. Plötsligt finns de inte där. Det ser ut som ett bombnedslag. Skogen vi älskat är kalavverkad. Därefter tät granplantering och inte mycket mer. Mångfalden av liv har ersatts av enfald.Läs den fulla texten här:
Resultat Sjöfågelinventeringen i Västervik - januari 2021 


Samanställning - text


Samaställning - kartor 


Naturen är fortfarande öppen!


Fågelskådning är en aktivitet som kan genomföras både i grupp och ensamt. Vi ber er ha förståelse för att vissa av Tjust Fågelklubbs  evenemang  kan komma avbokas p.g.a. Covid-19.
Med nedanstående riktlinjer hoppas vi att du fortsätter njuta av naturen, fåglarna och vårens ankomst.


Information om Coronaviruset och fågelskådning/ aktiviteter.


  • Vi ber alla som vistas i naturen, med eller utan kikare att visa hänsyn och ta ett personligt ansvar.


  • Om du är uppvisar symtom och ska på en aktivitet ber vi dig att komma en annan dag eller skåda på egen hand.


  • Tvätta händerna och om det erbjuds handsprit, använd det.


  • Håll avstånd till andra även när du är utomhus, ca 2 meter, ungefär som vingspannet på en havsörn!


  • Dela inte kikare med andra.


  • Nys eller hosta i armvecket.


 

Följ alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ta hand om dig och ta hänsyn till andra.


Armlängds avstånd tack - säger Skäggdoppingen. Foto: Christer Pettersson 


Nästa aktiviet
Årsmötet


Årsmötet kommer att vara webb-baserat pga pandemin.


Observera att dagens namn blev fel i tidskriftens annons. Rätt dag och tid är:


    Lördagen den 13 mars

kl 16:00

   

Anmälan krävs, så anmäl ditt intresse av att delta till larsgunnar Nilsson, email: larsgunnarn@gmail.comInställt!Fågelfotografering


Söndagen den 7 februari

kl 15 - ca 18

Inställd!


och    Skådarträff hornugglor


 Tisdagen den 23 februari

kl 18:30-21

Inställd!Inställt! 

På grund av Coronaläget och de nya förhållningsregler, måste vi tyvärr ställa in nämnda kommande  programposter !   


Vi hoppas att kunna erbjuda detta eftertraktade evenemang vid ett senare säkert tillfälle.


Skadade Fåglar

 

Har du hittat en skadat fågel? Kontakta VilthjälpenUrban Rundström  (Oskarshamn),

Mobil 070-49 74 678, eller

0491-76 04 18

 


Vilthjälpens lokala kontakter:

Kent Gullquist (Gamleby),

Mobil  0793-362183


Larsgunnar Nilsson (Västervik), Mobil 0705-233539
Vilthjälpens Hemsida


Vi samarbetar med