Tjust Fågelklubb

Välkommen till Tjust Fågelklubb

Forelöpig resultat av Inventering av Backsvala - Västerviks kommun 


Inventering Backsvala

Foto: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Wikipedia) 

Rapport från ringmärkningen vid Uknö 2020-08-03


Nyheter - Arkiv 


Hjälp till att bevara den biologiska mångfalden i skogen!
Rädda vad som räddas kan! (2/8-2020)


Det har väl knappast undgått någon att se hur de sista äldre naturskogarna nu avverkas i snabbt takt och förvandlas till kalhyggen och trädplanteringar. Vill vi i framtiden se duvhök, bivråk, järpe, nötkråka m fl måste vi nog försöka göra något.


Det har visat sig svårt att med nuvarande regelverk påverka avverkningarna med hänvisning till fåglar.


Däremot har förekomst av knärot, som är upptagen i Artskyddsförordningen, bättre praktisk möjlighet att påverka avverkningarna. Enligt Artskyddsförordningen är det förbjudet att skada växten eller dess växtplatser, vilket innebär att Skogsstyrelse men även Länsstyrelsen måste kopplas in om arten finns i avverkningsanmälda områden.


Som det nu ser ut är det fritt fram att hugga ner skogen, eftersom ingen har noterat arten eller än mindre lagt in den på Artportalen. Finns den inte på Ap så finns den inte!


Arten blommar nu och återfinns i äldre barrskogar, där den indikerar lång skoglig kontinuitet. Knärot går att inventera under hela året, eftersom bladen är vintergröna. Det är dock lättare att hitta den nu när den blommar.


Lägg helst in exakta koordinater, men har ni inte sådana är det bra om platserna läggs in på Ap på vanligt sätt.


Länkar till uppgifter om avverkningsanmäld skog finns på Tjust Fågelklubbs hemsida, men även fynd i andra skogar är lika viktiga. Om ni har frågor eller behöver hjälp med registrering går det bra att kontakta mig.Jag tar på mig att kontakta myndigheterna.


Det är en glädjekick att hitta knäroten i mossan framför sig i den skog som man inte vill ska huggas ner! Hoppas så många som möjligt får uppleva detta. Varje fynd är värdefullt!


Magnus Kasselstrand
Länk till Skogsstyrelsens Skogens Pärlor:
https://kartor.skogsstyrelsen.se


Länk till karta över avverkningsanmälningar. Genom att klicka på det anmälda området fås data som behövs vid kommunikation med Skogsstyrelsen:
https://www.avverkningskoll.se/


Länk till karta med delvis samma information, men även innehållande vissa naturvärden samt möjlighet att sortera anmälningarna efter anmälningsdag
https://www.skogskartan.nu/

Knärot.

Foto © Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15778578Inventering av backsvala 2020


BirdLife Sverige uppmanar oss att inventera backsvala i år och det skall vi naturligtvis göra.


Det finns få, möjligen ingen, backsvalelokaler i Tjust men vi bör kontrollera alla de som är tänkbara. Jag har sammanställt en lista över de lokaler jag känner till och jag vill att du tar på dig att kontrollera någon av dem som fortfarande saknar en ansvarig rapportör.


Listan hittar du här: Backsvala 2020 


Meddela mig vilken lokal du vill kontrollera och även om du känner till ytterligare möjliga lokaler.


Larsgunnar

Backsvalor - Kleva Badplatas - Mörbilånga, Öland Maj 2020 Foto: Per H.N.   


Naturen är fortfarande öppen!


Fågelskådning är en aktivitet som kan genomföras både i grupp och ensamt. Vi ber er ha förståelse för att vissa av Tjust Fågelklubbs  evenemang  kan komma avbokas p.g.a. Covid-19.
Med nedanstående riktlinjer hoppas vi att du fortsätter njuta av naturen, fåglarna och vårens ankomst.


Information om Coronaviruset och fågelskådning/ aktiviteter.


  • Vi ber alla som vistas i naturen, med eller utan kikare att visa hänsyn och ta ett personligt ansvar.


  • Om du är uppvisar symtom och ska på en aktivitet ber vi dig att komma en annan dag eller skåda på egen hand.


  • Tvätta händerna och om det erbjuds handsprit, använd det.


  • Håll avstånd till andra även när du är utomhus, ca 2 meter, ungefär som vingspannet på en havsörn!


  • Dela inte kikare med andra.


  • Nys eller hosta i armvecket.


 

Följ alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ta hand om dig och ta hänsyn till andra.


Armlängds avstånd tack - säger Skäggdoppingen. Foto: Christer Pettersson 


Nästa aktivietRingmärkning - Uknö


Lördag 22 august kl. 06.00 till 10.00  


Ringmärkning vid plattformen vid Vadarängen då vi på nära håll kan granska olika arter som
rör sig i vassarna. Vid rusk (regn och blåst) är märkningen inställd.


Samling vid informationstavlan, Uknöområdet/Brostugan
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-232499.Foto: Kent Gullquist