Välkommen till Tjust Fågelklubb

Vi samarbetar med


Exkursion till Sladö

lördagen den 14 maj 2022

Båten Bella
P1030183
P1030169
TJust fågelklubb9
P1030267
TJust fågelklubb11
P1030225
P1030297


Vi var 29 förväntansfulla fågelskådare som lämnade hamnen vid Högötorp med båten Bella. Turen gick till Vinterbryggan vid södra Sladö där ytterligare 6 entusiaster anslöt.

Vår guide Aron Edman från Länsstyrelsen i Kalmar län berättade om reservatet, dess naturvärden, tillkomst och skötsel. Vi spanade först av Öudden där större strandpipare, rödbenor, strandskator, stenskvättor och nordliga gulärlor trivdes bland de betande nötkreaturen. I sundet mot Långskär fanns några par skedänder och ett par snatteränder. I luften svirrade närmare tio tornseglare. Två småskrakar flög förbi. En lärkfalk kom från öarna i söder och drog hastigt mot norr. I skogsområdet norr om Öudden sjöng en härmsångare blygt – kanske hade den just anlänt från söder.

Dags för fika i lä en bit norr om Öudden på berghällarna vid stranden. Nu sken solen och entusiasmen nådde sitt crescendo! Vi såg ett par gravänder mot Långskär i söder och en drillsnäppa helt nära samtidigt som en ärtsångare underhöll oss frenetiskt. I öster såg vi Storkläppen, en utpost i havet som vi hade exkursion till för några år sedan.

Vi fortsatte till ängen med de hamlade lindarna där en trädpiplärka sjöng intensivt. Kring Sladö by svirrade ett tiotal hussvalor och strax söder därom passerar fyra småspovar över oss. Innan Bella kom för att hämta oss blev det tid för ytterligare en fika samtidigt som ytterligare skedänder, vigg, rödbenor och silvertärnor kunde avnjutas.Larsgunnar (text) och John (foto)

Skogsnätverk bildatEtt 10-tal medlemmar från Tjust Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Tjust möttes i torsdags 3/3 hemma hos Claes Siöstedt för att prata om naturvårdsfrågor i skogen. Ett stort antal skogsarter från svampar till fåglar missgynnas kraftigt av hyggesbruket och diskussionen som fördes handlade framför allt om hur vi tillsammans kan arbeta för att motverka utarmningen av biologisk mångfald i skogarna i Tjust.


Mötet resulterade i att vi bestämde oss för att bilda ett ”skogsnätverk”, som bl a syftar till att öka kunskapen om skogen och olika artgrupper genom t ex gemensamma exkursioner, dela med oss av erfarenheter och att få fler att rapportera gjorda fynd på Artportalen. Det senare är
av stor vikt eftersom skogsstyrelsen oftast bara kontrollerar Artportalen för att se om det finns arter som kräver hänsynstagande enligt artskyddsförordningen i avverkningsanmäld skog.


Är ni intresserade att vara med i nätverket går det bra att skicka ett mail till. magnus.kasselstrand@gmail.comMagnus

Varning till alla medlemmar i Tjust fågelklubb!! 


Det har utgått en utsaga från Siwe Johansson v Ottinge Säteri som ger uttryck för en högst otrevlig inställning till fågelskådare och naturintresserade i synnerhet och folk i största allmänhet (?). 


Det ges alla möjlighet att ta del av hans brev här. Nästa aktiviet
Exkursion till Rånen


Torsdagen den 26 maj

8:30 – ca 11:00

(Kristi Himmelsfärds dag)


Rånen, som ligger strax söder om Valdemarsvik, är en av Tjust förnämligaste fågellokaler.

Vi förväntar oss att höra rördrom,

se flera par brun kärrhök,

se skäggmesar, höra sångare i vassarna och både andra

förväntade och oväntade arter.


På plats kommer klubbmedlemmen Simeon Gudjonsson med speciell kännedom om Rånen att berätta mera.


Plats:

Samåkning från:

ICA Maxis parkering (mot gatan), Västervik kl 07:00

och

Centrumparkeringen,Gamleby kl 07:30.


Kontakt:

Mariann Gustafsson,

070-6354974------------------------------------------Nattfåglar vid Uknö


Fredag 10 juni

kl 20:30 – ca 23:00


Vi lyssnar på fågelkonserten

ute vid Uknö. Helt säkert kommer

vi att höra rörsångare, sävsångare

och näktergal. Kanske hör vi en trastsångare eller, varför inte,

en småfläckig sumphöna och

några vaktlar.


Plats:

Info-tavlan/P-platsen,

Uknö fågellokal


Kontakt:

Magnus Kasselstrand,

0703-23 24 99
------------------------------------------


Obs! Tjust fågelklubbs hela prgram för våren och sommaren 2022

hittar du nu under Program!! 


Skadade Fåglar

 

Har du hittat en skadat fågel? Kontakta VilthjälpenUrban Rundström  (Oskarshamn),

Mobil 070-49 74 678, eller

0491-76 04 18

 


Vilthjälpens lokala kontakter:

Kent Gullquist (Gamleby),

Mobil  0793-362183


Larsgunnar Nilsson (Västervik), Mobil 0705-233539
Vilthjälpens Hemsida