Välkommen till Tjust Fågelklubb

Vi samarbetar med

Höstmorgon med ringmärkning

vid Uknö

Dagens andra Kungsfiskare
Dagens andra Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsfågel
Sävsångare
Sävsångare
Ärtsångare
Ärtsångare
Brun Kärrhök, Stjärtmes, Ägretthäger och Havsörn
Brun Kärrhök, Stjärtmes, Ägretthäger och Havsörn

Vi var ett 20-tal medlemmar som fick uppleva en stilla och behaglig septembermorgon vid Brostugan. I luften typiska höstlock av järnsparvar, lärkor, finkar och en och annan dubbeltrast. På Vadarängen födosökte enkelbeckasiner, brushanar, tofsvipor, krickor, bläsänder, sädesärlor och ängspiplärkor. Från vassen hördes vattenrallar, blåmesar och sävsparvar. Blåhake och en flock skäggmesar sågs vid p-platsen, men undvek att hamna i märkprotokollet.


Att ordna visning av ringmärkning är alltid ett lotteri och man kan bara drömma om att få visa upp en art som kungsfiskare. De besökare som kom tidigt fick dock möjlighet att se arten på närhåll när den fastnade i näten före kl 7. Det var tråkigt för de som kom för sent – trodde vi! Men straxt före kl 10 hamnade kungsfiskare nr 2 i näten! Båda var ungfåglar som så här drar runt längs vattendrag och sjöar.


Ringmärkningen omfattade i övrigt totalt 81 fåglar av 13 arter och talrikast var sävsparv (17), gransångare (15) och blåmes (14). Vi fick möjlighet att visa hur man skiljer gransångare från lövsångare, köns- och åldersbestämning av sävsparvar mm. Sävsångare och ärtsångare har i stort flyttad bort, men enstaka eftersläntrare hamnade i näten.


Som om inte det var nog minns vi flera obs av ägretthäger och en uppvisning av fyra intensivt kacklande havsörnar över plattformen.


Text: Magnus Kasselstrand, Foto: John Markskog

Många blåhakar i fångsten på Uknö

Magnus Kasselstrand, Mathias Salomonsson och Kent Gullquist med varsin ringmärkt blåhake.

Lördagen den 3 september hade TFK ringmärkning på Uknö, där många medlemmar tog chansen att få se fåglar på riktigt nära håll.


Det blev en lyckad morgon och förmiddag. Omkring 110 fåglar fick en ring om benet och undersöktes av de fyra ringmärkarna Magnus Kasselstrand, Larsgunnar Nilsson, Kent Gullquist och Mathias Salomonsson. Besökarna fick möjlighet att ta egna bilder, när fåglarna visades upp, och skillnader mellan de olika arterna beskrevs och diskuterades.


Hela sju blåhakar ringmärktes denna morgon, på sin väg från häckningsområdena i fjällvärlden. Ringmärkningen på Uknö erbjuder såhär års goda chanser att på nära håll få bekanta sig med denna fina fågel, som vi annars aldrig ser här nere i syd.


Bland övriga rastande fåglar märktes bland annat en

rödstrupig piplärka, som vilade sig en stund i leran på Vadarängen.


Kärrsnäppa, brushane, större strandpipare och gulärla var några andra trevliga arter som noterades.


Text & foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Älgsbådarna

Tordmular_UR
IMGP2124-1

Älgsbådarna i ytterskärgården sydost om Händelöp är en mycket intressant liten arkipelag ur fågelsynpunkt. Här häckar kolonier med skrattmås, fiskmås, gråtrut och silvertärna. Dessutom kanske 15 par tordmule, ett par kustlabb, flera par havstrut och förra året silltrut och tobisgrissla. Roskarl och skärpiplärka häckar säkert på flera av öarna.


Älgsbådarna ligger inom fågelskyddsområde för tiden 1/4 - 30/7. Inom projekt Skräntärna besöker vi med speciellt tillstånd Älgsbådarna, liksom ön Skorvan söder om Händelöp, för inventering och ringmärkning av skräntärnans ungar. I år fann vi inga skräntärnor på Älgsbådarnas Svarta udden, där de tidigare häckat. Antagligen har alla valt Skorvan i år.


Tordmularna på bilden var ganska obekymrade om oss i båten. Först när båten stötte mot klippan lyfte mularna och betraktade oss nyfiket från ovan. Perfekt fotoläge för Urban som hade kameran med!


Larsgunnar, Kent, Åke och Urban

Nattfågelexkursion

10 Juni 2022

Busksångare
Busksångare
Busksångare
Busksångare
Kärrsångare
Kärrsångare
Kärrsångare
Kärrsångare
Trastsångare
Trastsångare


Andäktigt stod vi där i vassen mellan plattformen och pumphuset med myggorna envist surrande runt oss .18 personer helt tysta och visst, nu bjöd den på några klara, melodiska och välljudande strofer! Busksångaren, denna verkliga mästare och kvällens solist, presenterade sig utan att riktigt sjunga ut för fullt. Gökar gol, näktergalar spelade, vattenrallar grymtade, rörsångare kraxade och ute vid ån hördes trastsångarens grova och kraxiga stämma.


Över oss hördes lockläten av svartsnäppor , skogssnäppor , kringflygande krickor och snatteränder. Det dånade dovt när en tusenhövdad starflock lyfte ur videbuskar innan de riktigt kommit till nattro. Likt ett fiskstim kastade flocken fram och tillbaka med exakta koordinerade rörelser över vassen. Eller var det kanske en myggsvärm? Det var en magisk försommarkväll i våtmarken och det var nog ingen som ångrade valet av aktivitet denna fredagskväll.


Lägg till detta njutobsar av bl a svartsnäppor, spelande rödbenor, en ägretthäger och ett par årtor i ett osannolikt fint kvällsmedljus och inte att förglömma den extatiskt sjungande kärrsångaren vid p-platsen. Nattfåglar då? Nja, långt i fjärran en tiggande hornuggleunge bortom Grånsten och en nattskärra, även den knappt hörbar vid Råberga. Några av oss åkte till Hjulby/Ottinge efter exkursionsavslutet och fick där höra två vaktlar spela.Magnus (text) och Kajsa (foto)

Exkursion till Rånen

Torsdagen den 28 maj 2022

P1030513
P1030540
P1030470
P1030530


Ett tjugotal tappra skådare trotsade trista väderprognoser och infann sig i Tryserum på Krisiti himmelsfärds morgon. Ursprungstanken var att besöka Rånens fågeltorn, men vårens torka har gjort området artfattigare än på länge. Karaktärsarter som rödrom och brun kärrhök har bara observerats sporadiskt och troligen har häckning uteblivet för första gången på många, många år. Lite oflyt förstås, då framförallt flera tutande drommar säkert var huvudattraktionen för besökarna.


Istället företog vi en vandring några hundra meter söder om tornet, kring den natursköna Jungfrukullen. Några dammar av skiftande storlek, fina lövkullar och frodiga betesängar har skapat ett område med rikt fågelliv, alldeles i anslutning till sjön.


Det började inte bra, så fort vi lämnat bilarna föll de första dropparna. Men skam den som ger sig! Vi gav oss iväg och efter en dryg kvart upphörde regnet. Fågelsången kom igång! Över den stora dammen födosökte tornseglare, ladusvalor, hussvalor och några backsvalor. En sävsångare underhöll med sporadiska utflykter, både i luften och i blixtsnabba melodier.


Under fikastunden såg vi en röd glada kretsa över Rånens väldiga vasshav, samtidigt som rörsångare, buskskvätta och sävsparv stod för sången. Den stora behållningen kom på tillbakavägen; en brun glada kretsade några varv över den stora dammen innan den drog bort. Ett nytt livskryss för några av besökarna! Kort därefter flög en bivråk förbi.


Trots dystra utsikter blev det alltså en lyckad morgon och förmiddag vid Rånen, Valdemarsviks bästa fågelsjö.Simeon Gudjonsson (text)

Exkursion till Sladö

lördagen den 14 maj 2022

Båten Bella
P1030183
P1030169
TJust fågelklubb9
P1030267
TJust fågelklubb11
P1030225
P1030297


Vi var 29 förväntansfulla fågelskådare som lämnade hamnen vid Högötorp med båten Bella. Turen gick till Vinterbryggan vid södra Sladö där ytterligare 6 entusiaster anslöt.

Vår guide Aron Edman från Länsstyrelsen i Kalmar län berättade om reservatet, dess naturvärden, tillkomst och skötsel. Vi spanade först av Öudden där större strandpipare, rödbenor, strandskator, stenskvättor och nordliga gulärlor trivdes bland de betande nötkreaturen. I sundet mot Långskär fanns några par skedänder och ett par snatteränder. I luften svirrade närmare tio tornseglare. Två småskrakar flög förbi. En lärkfalk kom från öarna i söder och drog hastigt mot norr. I skogsområdet norr om Öudden sjöng en härmsångare blygt – kanske hade den just anlänt från söder.

Dags för fika i lä en bit norr om Öudden på berghällarna vid stranden. Nu sken solen och entusiasmen nådde sitt crescendo! Vi såg ett par gravänder mot Långskär i söder och en drillsnäppa helt nära samtidigt som en ärtsångare underhöll oss frenetiskt. I öster såg vi Storkläppen, en utpost i havet som vi hade exkursion till för några år sedan.

Vi fortsatte till ängen med de hamlade lindarna där en trädpiplärka sjöng intensivt. Kring Sladö by svirrade ett tiotal hussvalor och strax söder därom passerar fyra småspovar över oss. Innan Bella kom för att hämta oss blev det tid för ytterligare en fika samtidigt som ytterligare skedänder, vigg, rödbenor och silvertärnor kunde avnjutas.Larsgunnar (text) och John (foto)

Skogsnätverk bildatEtt 10-tal medlemmar från Tjust Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Tjust möttes i torsdags 3/3 hemma hos Claes Siöstedt för att prata om naturvårdsfrågor i skogen. Ett stort antal skogsarter från svampar till fåglar missgynnas kraftigt av hyggesbruket och diskussionen som fördes handlade framför allt om hur vi tillsammans kan arbeta för att motverka utarmningen av biologisk mångfald i skogarna i Tjust.


Mötet resulterade i att vi bestämde oss för att bilda ett ”skogsnätverk”, som bl a syftar till att öka kunskapen om skogen och olika artgrupper genom t ex gemensamma exkursioner, dela med oss av erfarenheter och att få fler att rapportera gjorda fynd på Artportalen. Det senare är
av stor vikt eftersom skogsstyrelsen oftast bara kontrollerar Artportalen för att se om det finns arter som kräver hänsynstagande enligt artskyddsförordningen i avverkningsanmäld skog.


Är ni intresserade att vara med i nätverket går det bra att skicka ett mail till. magnus.kasselstrand@gmail.comMagnus

Varning till alla medlemmar i Tjust fågelklubb!! 


Det har utgått en utsaga från Siwe Johansson v Ottinge Säteri som ger uttryck för en högst otrevlig inställning till fågelskådare och naturintresserade i synnerhet och folk i största allmänhet (?). 


Det ges alla möjlighet att ta del av hans brev här. Nästa aktivietBerguv i Tjust


Onsdag 5 oktober

kl 19:00


Vad vet du om Västerviks kommunfågel berguven?

Hur lever berguvarna i Tjust och

hur har det gått med deras

häckning genom åren?


Vårt berguvsprojekt har pågått sedan 2014 och under 2019 -2020 deltog vi i den svenska riksinventeringen.


Larsgunnar och Kent berättar och visar bilder.


Plats:

Studiefrämjandets lokal, Repslagargatan 5, Västervik.


Kontakt:

Larsgunnar Nilsson

0705-23 35 39------------------------------------------Fågelskådning vid Hermanstorps fågeltorn


Under förutsättning att Västerviks museum arrangerar aktivitetsdag kommer vi att medverka med en guidad fågelskådning.


Mer information kommer.------------------------------------------


Obs! Tjust fågelklubbs hela prgram hittar du nu under Program!! 


Skadade Fåglar

 

Har du hittat en skadat fågel? Kontakta VilthjälpenUrban Rundström  (Oskarshamn),

Mobil 070-49 74 678, eller

0491-76 04 18

 


Vilthjälpens lokala kontakter:

Kent Gullquist (Gamleby),

Mobil  0793-362183


Larsgunnar Nilsson (Västervik), Mobil 0705-233539
Vilthjälpens Hemsida