Välkommen till Tjust Fågelklubb

Vi samarbetar med

Dagar med jakt vid Uknö Fågellokal

Jaktlaget, som bedriver jakt inom området vid Uknö fågellokal, planerar jakt nedanstående datum. Tjust Fågelklubb har ett avtal med jaktlaget om att ingen fågeljakt får bedrivas i området från Vadarängen ut till Loftaån.


Vänligen undvik att vistas där du kan störa jakten.


Denna och nästa månad:

September

Söndag 3

Fredag 22 - lördag 23 (Endast om jakt inte kan ske den 3 september)


Oktober

Söndag 8

Lördag 14


För att se alla datum, klicka på fliken "Fågellokaler" eller Här

Fågelrapporten för Tjust 2022

Nu är rapporten gällande fågelobservationer gjorda i Tjust 2022 färdigställd och utskickad till föreningens medlemmar. Sammanställningen bygger på alla observationer av fåglar som finns inrapporterade på Artportalen. Det är ett omfattande arbete som ligger bakom, där mängder av observationer gås igenom och de fynd som är intressanta nog att ingå i fågelrapporten väljs ut. Trots ett omfattande kontrollarbete och korrekturläsning finns det säkert enstaka fel, t ex signanatur som är fel, fel datum mm.


Enstaka gånger händer det att sällsynta fåglar ”tappas bort” och saknas i den slutgiltiga sammanställningen. Så är fallet med den hökuggla som Stefan Kasselstrand såg och fotograferade vid Gloo på vägen ut mot Kvädö 1/12. Det är den enda observationen i rapportområdet 2022. Arten är inte årlig här, men vissa vintrar uppträder den invasionsartat i södra Sverige. Vintern 2022/2023 var inte en sådan även om arten noterades på flera platser i Götaland. Från vårt område finns ytterligare två rapporter intill E22:an nära infarten till Blankaholm 5/2 och 15/2 2023. Troligen rör det sig här om en och samma individ.


Observationen vid Gloo kommer att finnas med i fågelrapporten från 2023.


Magnus Kasselstrand

Ringmärkning Brostugan 19/8

Svarthätta
Grå flugsnappare
Ärtsångare

Höstens program inleddes traditionsenligt med ringmärkning och

skådning vid Brostugan.


Det var en gemytlig stämning, där en lagom ström av fångade fåglar kunde märkas och studeras på närhåll. De 14 deltagarna fick bl a se en gammal törnskatehanne, 2 hämplingar, 1 grå flugsnappare och 4 kärrsångare i handen. Fångsten omfattade i övrigt 54 nymärkta fåglar av 11 arter, där rörsångare (12), sävsångare (11) och ärtsångare (9) var de talrikaste. En gammal rörsångare vållade en del huvudbry pga att vi från början inte helt kunde utesluta busksångare. Den rosenfink som uppehöll sig i området undgick tyvärr att hamna i näten.


Det höga vattenståndet på Vadarängen innebar att vadarna lyste med sin frånvaro, men i gengäld födosökte mängder av simänder. Bland krickor, gräs-, snatter-, bläs-, stjärt och skedänder födosökte aven ett par smådoppingar.Text: Magnus Kasselstrand

Foto: Kajsa Sjöblom

Pressmeddelande:

Restaureringsförordningen

kan vara vår sista chans!

"BirdLife Sverige och Världsnaturfonden WWF brukar inte stå längst fram vid barrikaderna med alarmistiska budskap, men desperata tider kräver desperata uttryck."


Läs vidare här:


https://birdlife.se/pressmeddelande-restaureringsforordningen-kan-vara-var-sista-chans/


Gökotta vid Törnsfall

torsdagen den 18 maj

Vilken morgon. Klart väder, svag vind och solen värmde gott. Naturligtvis hördes göken gala i väster, varför den bör kallas bästegök. Enligt bondepraktikan kommer det då att bli ett bra år.


Vi som kom redan klockan 06:30 kunde höra rördrom tuta några gånger på avstånd från Ödingen. Tranor och sångsvan ropade. Och från hägerkolonins 96 bon var det ett ständigt kackel av allehanda hägerläten. Både ringduva och skogsduva hördes och taltrasten sjöng vackert. Svartvit flugsnappare och rödstjärt kunde höras kring kyrkan och hembygdsgården och naturligtvis underhöll lövsångare, bofink och svarthätta hela tiden.


Efter ett tag valde vi att gå upp till Prostgården, den övre fågelskådaren på kartan. På vägen dit hördes trädgårdssångare och törnsångare och vi kunde studera hur hussvalorna hämtade lera för att bättra på sina bon under ladugårdens utskjutande tak medan ladusvalorna flög till sina bon inne i logen.


Dagens höjdpunkt blev ägretthägern som Kenta upptäckte framför hägerkolonin. Flera hade aldrig tidigare sett en ägretthäger. Och Anders hittade en tornfalkshane som satt i en ek på bra kikarhåll. Alla 34 tyckte nog att det blev en bra morgon och frukosten, som kyrkan bjöd på, blev en god avslutning.


Kartan är ett utdrag ur Tjust FågelklubbsFågellokaler i Tjust, se beskrivning här intill.

På kartan symboliserar ringarna hägerkolonin och den röda stjärnan platsen där ägretthägern stod.


Larsgunnar

Exkursion till Rånen

lördagen den 13 maj

Tolv Tjust-skådare njöt av en solig försommardag vid sjön Rånen. Ett sextiotal arter observerades.

Jungfrukullens båda dammar bjöd bland annat på svarthakedopping och sjungande sävsångare. I hagens skira grönska sjöng gott om nyanlända sylvior.

Några rastande rödbenor och grönbenor flöjtade sporadiskt på maderna söder om tornet.

Glädjande var det också att konstatera, att två av platsens mångåriga trotjänare, den bruna kärrhöken och rördrommen, i år gör comeback vid Rånen efter förra årets frånvaro. Drommen tutade frekvent och kärrhöken patrullerade på v-ställda vingar, lågt över vasshav och mader.

En brun glada visade fint upp sig ett kort ögonblick och stod därmed för ”raritets-glansen”, för andra året i rad!


Text: Simeon Gudjonsson

Fiskgjuse gladde blöta kvällsskådare

skådning Hermanstorp 2
skådning Hermanstorp 1

På kvällen den 25 april var vi 13 personer som trotsade regnet och deltog i kvällsskådningen vid Hermanstorps våtmark i Västervik.

Under vandringen bort genom hagmarken gjorde vi flera stopp och spanade. En hel del krickor uppehöll sig i våtmarken, liksom knipor, sothöns och två par skedand.


Den enda rovfågel som visade sig denna regniga kväll var en fiskgjuse, som gled över de församlade skådarna. Kanske på väg ut på fisketur?

Runt våtmarken uppehöll sig flera tofsvipor – även ruvande – och ett par grågäss, liksom flera rådjur och harar.

En enkelbeckasin flög en vända över våra huvuden vid sista stoppet.


Text: Ingrid Johansson-Hjortvid

Foto: Niclas Johansson och Ingrid Johansson-Hjortvid

Ovan visar vi de 5 senaste aktiviteterna.

Om du vill du se tidigare aktiviteter så kan du besöka vårat

Nyhetsarkiv

Skogsnätverk bildatEtt 10-tal medlemmar från Tjust Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Tjust möttes i torsdags 3/3 hemma hos Claes Siöstedt för att prata om naturvårdsfrågor i skogen. Ett stort antal skogsarter från svampar till fåglar missgynnas kraftigt av hyggesbruket och diskussionen som fördes handlade framför allt om hur vi tillsammans kan arbeta för att motverka utarmningen av biologisk mångfald i skogarna i Tjust.


Mötet resulterade i att vi bestämde oss för att bilda ett ”skogsnätverk”, som bl a syftar till att öka kunskapen om skogen och olika artgrupper genom t ex gemensamma exkursioner, dela med oss av erfarenheter och att få fler att rapportera gjorda fynd på Artportalen. Det senare är
av stor vikt eftersom skogsstyrelsen oftast bara kontrollerar Artportalen för att se om det finns arter som kräver hänsynstagande enligt artskyddsförordningen i avverkningsanmäld skog.


Är ni intresserade att vara med i nätverket går det bra att skicka ett mail till. magnus.kasselstrand@gmail.comMagnus

Varning till alla medlemmar i Tjust fågelklubb!! 


Det har utgått en utsaga från Siwe Johansson v Ottinge Säteri som ger uttryck för en högst otrevlig inställning till fågelskådare och naturintresserade i synnerhet och folk i största allmänhet (?). 


Det ges alla möjlighet att ta del av hans brev här. 


Ett häfte som

beskriver hela 45 fågellokaler i Tjust!


Ta en titt i fliken

Fågellokaler eller klicka på bilden för

mer information.

Mesholkar till salu!Ta en titt i fliken Medlemssidor eller klicka på bilden för mer information.

Nästa aktivitetRingmärkning vid Uknö


Lördagen 23 september

kl 06:00–11:00


Ringmärkning av fåglar i vassarna. Utmärkt tillfälle att få se fåglar på mycket nära håll och lära sig både artkaraktär, ålders- och könsbestämningar. Kom när det passar under förmiddagen! Vid rusk (regn och blåst) är märkningen inställd.


Plats:

P-platsen med informationstavlan. Obs – ytterligare p-platser finns vid avtagsvägen mot Uknö gård.


Kontakt:

Magnus Kasselstrand 0703–232499


------------------------------------------Pilgrimsfalk i Tjust


Tisdagen 3 oktober

kl 18.30–21


Pilgrimsfalken drabbades hårt

av miljögifter under 1950- och

1960-talen, men har nu nästan

återhämtat sig i landet tack vare åtgärdsprogram och stora insatser från ideella krafter. Under kvällen kan du få några svar på frågor om pilgrimsfalkarnas liv, hur vi arbetar

i vårt projekt Pilgrimsfalk och om

vilka framgångar och motgångar falkarna har idag.


Plats:

Studiefrämjandets lokal, Repslagargatan 5, Västervik.


Kontakt:

Larsgunnar Nilsson 0705–233539


------------------------------------------


Obs! Tjust fågelklubbs hela program hittar du nu under Program!! 


Skadade Fåglar

 

Har du hittat en skadat fågel? Kontakta VilthjälpenUrban Rundström  (Oskarshamn),

Mobil 070-49 74 678, eller

0491-76 04 18

 


Vilthjälpens lokala kontakter:

Kent Gullquist (Gamleby),

Mobil  0793-362183


Larsgunnar Nilsson (Västervik), Mobil 0705-233539
Vilthjälpens Hemsida