Kontakter Tjust fågelklubb

 

TFKs Styrelse            E-post                                                  Telefon

 

Ordförande:

Larsgunnar Nilsson              larsgunnarn(at)gmail.com                              0705-233539

 

Kassör:

Lillemor Eriksson                  lillemor_e(at)yahoo.se                                   0730-621113

                         

                            

Sekreterare:

Mariann Gustafsson              gosseback(at)gmail.com                                 0706-354974

 

Ledamöter:

Git Jansson                           git_jansson(at)hotmail.com                           070-2030155 

Ingrid Johansson- Hjortvid    ingrid.johansson-hjortvid(at)outlook.com       0703-542028

Magnus Kasselstrand           magnus.kasselstrand(at)gmail.com               0493-22010 / 070-3232499

Olle Svernell                         osvernell(at)hotmail.com                                0705-879743

Anders Thåström                  anders.thastrom(at)gmail.com                       0730-753022


Webredaktör

John Markskog                     john-markskog(at)hotmail.com                       070-348 30 42

    


För korrekt emailadress byt ut (at) mot @


 


Postadress:                     

Tjust Fågelklubb               

c/o Nilsson

Plommonstigen 3

593 38 Västervik


 

Medlemsavgifter:

Enskild medlem 150:- /kalenderår

Familjemedlemskap 250:- /kalenderår

Ungdomsmedlem 50:- /kalenderår


Bankuppgifter:

Bankgiro: 5173-2188

Swish: 123 461 4970


För betalning från utlandet:

IBAN: SE89 8000 0842 2800 3276 1900

BIC: SWEDSESS

   

 

Tjust fågelklubb finns även på facebook.

 

Öppen för alla (även ickemedlemmar) som är intresserad av TFK

och vill följa klubbens aktiviteter. 

 

Administratör: Rainer Winkler

 

 

 

Skadade Fåglar

 

Har du hittat en skadat fågel? Kontakta VilthjälpenOskarshamn:


Urban Rundström Mobil: 070-49 74 678, eller  0491-76 04 18

 


Vilthjälpens lokala kontakter:


Kent Gullquist (Gamleby),

Mobil  0793-362183


Larsgunnar Nilsson (Västervik),

Mobil 0705-233539
 

Vilthjälpens Hemsida