Fåglar i Tjust

Ibland händer det spännande grejer i våra fågelmarker! Den 1 maj 2020 kunde man läsa på f.b. att Anders Fransson i Ålhult undrade vad det var för fågel han hade i trädgården. Härfågel! Först på plats var Eddy som fick se den väldigt fint. Senare på em , när Mathias och Greger var i Ålhult, fick härfågeln sällskap av en ringtrast!  Eddys mamma Sofia var inte svårövertalad att åka till Ålhult på nytt.


På Artportalen finns 211 rapporter av 112 arter inlagda denna dag i Västerviks kommun. Bland rara fåglar som sågs kan citronärla, pungmes, dvärgmås och årets första gök nämnas.


Nöjde man sig inte med fåglarna i kommunen, kunde man åka till Döderhult, där en tjockfot gick omkring på ett gärde.


Magnus Kasselstrand 
Även i Händelöps by i dag (3/5 2020) kunde man se denna spektakulära Härfågel. Minst 7 medlemmar i Tjust fågelklubb fick uppleva detta!  

Ringtrast och Härfågel taget vid Ålhult 1 Maj 2020. Foto: Eddy Kasselstrand

Hårfågel i Händelöps by 3/5 2020. Foto: Larsgunnar Nilsson  

Tidig strömstarehäckning


Den 20/4 besöktes en häckningslokal för strömstare och utflugna ungar tiggde högljutt och matades av båda föräldrarna. 26/4 besöktes platsen på nytt och de 3 ungar vi hittade var helt självständiga och ingen av föräldrafåglarna sågs till under de två timmar vi var kvar.


Räknar man bakåt blir det så här:
Ungarna självständiga efter en vecka – senast 26/4, ungarna lämnar boet efter ca 21 dagar – 19/4, äggen kläcks – 30/3, ruvning 16 dagar – ruvning påbörjad 14/3, äggläggning 5-6 dagar 8-9/3. Troligen ska hela förloppet tidigareläggas några dagar, så runt 5/3 la honan det första ägget. Bobygge har säkert påbörjats redan runt 20/2.


Eftersom strömstaren är unik bland världens alla fågelarter, genom att först häcka i sitt
övervintringsområde och sedan lägga en andra kull i sitt normala häckningsområde, kan man nog vara rätt säker på att föräldrarna nu är på väg till sydöstra Norge eller nordvästra Svealand, där våra övervintrande strömstarar normalt häckar!


Magnus Kasselstrand

Foto: Sven Halling 

Pungmes på avvägar


Den 8:e april såg vi en pungmes vid Brostugan. Mats Oldenborg tog bilder och efter att ha kikat i på bilderna undrade han vad pungmesar har för färg på benen. Jag visste nog inte det, men rätt snabbt såg vi att pungmesen hade en röd och en orange färgring. Vi lyckades inte, trots försök, att fånga den, men Mats la ut bilderna på Artportalen.


Redan samma kväll skrev Peter Öhrström, som ringmärkt fågeln, en kommentar till bilden. Fågeln häckade I Kristianstads vattenrike 2019, men tyvärr misslyckades häckning pga att boet blåste över en gren så att en större hackspett kunde komma åt ungarna. Därefter sågs han en tid nära Naturum.


Där kunde historien varit slut, men redan den 12:e april var han tillbaka i Skåne, nu närmare bestämt vid Karpalundsdammarna i vattenriket. Nu är han i full färd att bygga bo tillsammans med en hona.


Fortsättning lär följa, men vad gjorde pungmeshane 916 i Uknö?! Felnavigering (25 mil!)?


Rekognosering? Spännande – inte sant!


Magnus Kasselstrand

Pungmes. Foto: Mats Oldenborg

Sällsynt gäst utanför Björkö den 4/4 - 2020!


En Kamskrake blev observerat och fotat utanför Björkö av Wilhelm Wadstein. Nyheten kom fram via bekanskaper fram till en av våra medlammar. 


Jeanette och Largunnar drog på vinst och förlust upp till Loftahammar där de blev mött av en båt - och lyckades få se den de med!


Kamskrake räknas som "ospontan" då den högst sannolikt är en rymling från någon park i Europa - och inte en gäst i från Norra Amerika. 


Kul obs ändå!!  

Foto: Wilhelm Wadstein 

Sällsamheter från det förra

seklet - av Bo Lewander 


En intressant återblick av observationer i Tjust på 70-90 talet 


Länk: Sällsamheter från det förra seklet


Publiserat 2 mars 2020 

Bo Lewander i välkänd stil - februari 2018

Foto: Per H.N. 


Resultat från årets inventering av berguv i Västerviks kommun


Året blev det bästa året för berguvens häckning i Västerviks kommun under de sex år vi inventerat. Vi har
funnit 14 lyckade häckningar och totalt 30 ungar av vilka 27 har ringmärkts. Det lyckade
häckningsresultatet beror på god födotillgång och gynnsamma väderförhållanden under den känsliga
häckningsperioden mars till och med maj. Antalet ungar per kull fördelar sig enligt tabellen:


Medelantalet ungar per lyckad häckning är därmed 2,14. Enligt Viking Olssons studier behövs minst 0,6
ungar per par och år för att hålla populationen i balans. Förra året var ett bottenår med endast en lyckad
häckning med en unge i kommunen. Årets ungar är därför ett mycket välkommet bidrag till
berguvspopulationen.


Vi återkommer med mer information kring årets resultat i nästa Fåglar och
fågelmarker i Tjust.


Larsgunnar Nilsson och Kent GullquistFoto: Överst till vänster taget av Emil Nilsson.

Övriga av Larsgunar Nilsson  

Kullstolek

Antal kullar

Antal ungar

En unge

2

2

Två ungar

8

16

Tre ungar 

4

12

Viktigt upprop! 


Fågelobservationer från området kring Bofall, Lebo och Glabo väster om Blankaholm 


Arise vindkraftsbolag ansöker om att få förlänga tiden för igångsättning av vindpark i detta område. Tjust Fågelklubb efterlyser därför viktiga fågelobservationer från området. Se karta under. 


Av speciellt intresse är häckning av storlom (sjöarna Kvarnsjön, Vrången och Ljusgöl m.fl), förekomst av tjäder och orre, förekomst av häckande större rovfåglar och ugglor.


Det vore värdefullt om någon skådare snarast kan/vill besöka sjöarna för att finna möjliga häckningsindicier av storlom.


Vänligen kontakta mig snarast eller mejla dina data till larsgunnarn@gmail.com  //Larsgunnar Nilsson 0705-233539  

Häckande strömstarar


En del av de strömstarar som övervintrar i Tjust, stannar kvar och häckar när förhållande är gynnsamma. I år känner vi till 6 lyckade häckningar, utan att alla tänkbara lokaler besökts. 3 kullar (14 ungar) har ringmärkts.


Häckningarna inleds tidigt och redan runt 10 maj kan man se utflugna ungar (se bilden nedan). I ca 80 % av häckningarna lämnar hanen honan och flyttar upp mot nordost och honan för ensam sköta om matningen av ungarna. När ungarna är självständiga drar även honan iväg för att lägga en andra kull i fjällområdet.


Magnus Kasselstrand - Maj 2019 


Foto: Sven Halling

Foto: Sven Halling

Foto: Sven Halling

Foto: Sven Halling

Fenologi 

 

I nedanståande tabell finns första datum då några utvalda flyttfåglar rapporterats från kommunen de senaste åren, samt medelankomsttid för dessa åren 2011-2016 


Medel

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Röd glada


3/4

23/2

10/3

24/3

2/3


Brun Kärrhök

29/3

7/4

2/4

27/3

28/3

23/3


Fiskgjuse

2/4

7/4

29/3

1/4

29/3

27/3


Trana

8/3

6/3

8/3

27/2

21/2

28/2


Tofsvipa

26/2

5/3

13/2

22/2

8/2

16/2


Skräntärna

8/4

21/4

9/4

7/4

6/4

1/4


Gök

29/4

30/4

29/4

1/5

30/4

3/5


Nattskärra

18/5

16/5

12/5

15/5

11/5

20/5


Tornseglare

8/5

9/5

8/5

9/5

10/5

8/5


Trädlärka

14/3

12/3

8/3

2/3

19/3

11/3


Sånglärka

1/3

2/3

16/2

22/2

23/2

21/2


Sädersärla

27/3

6/4

21/3

24/3

26/3

26/3


Ladusvala

17/4

19/4

18/4

18/4

7/4

12/4


Stenskvätta

8/4

13/4

7/4

15/4

3/4

1/4


Rörsångare

28/4

26/4

26/4

30/4

30/4

28/4


Lövsångare

19/4

18/4

20/4

18/4

16/4

23/4


Svartvit flugsnapp.

21/4

20/4

22/4

18/4

11/4

28/4


Törnskata

10/5

2/5

14/5

9/5

5/5

11/5


Forelöpig resultat av Inventering av Backsvala - Västerviks kommun 


Inventering Backsvala

Foto: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Wikipedia) 


Tjust Fågelklubbs yttrande över planprogram för Tändstickan m.fl. 


Planprogram

Tändstickan 2020

Rapport över fågelinventeringen längs med Överumsån våren 2020


Läs här! 

Fågeltornskampen 

 

I tornkampen tävlar fågeltorn i Norden om att se flest arter under dagen och Tjust Fågelklubb är förstås alltid med.

 

Under åtta timmar räknas varje art som en poäng, hörd eller sedd av minst två av deltagarna i respektive fågeltorn.

 

Resultat Tornkampen 2018 - Källa:  Birdlife Sverige 


Resultat Fågeltornskampen 2019 Källa: Birdlife Sverige