Program våren och sommaren 2022Vinterprogram 2022


Berguv i Tjust

Tisdagen den 11 januari kl 18:30 -21


Vad vet du om Västerviks kommunfågel berguven? Hur lever berguvarna i Tjust och hur har det gått med deras häckning genom åren? Vårt berguvsprojekt har pågått sedan 2014 och under 2019-2020 deltog vi i den svenska riksinventeringen. Larsgunnar och Kent berättar och visar bilder.


Plats: Wästerviks segelsällskap Wikingarnas klubblokal, Notholmen, Västervik

Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39Vinterfåglar inpå knuten

Fredag till måndag den 28 - 31 januari

Delta i SOF/BirdLife Sveriges största evenemang genom att räkna fåglarna vid din fågelmatning.


Anvisningar hittar du på länken: http://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/Vår och Sommarprogram 2022Skådarträff – hornugglor
Tisdagen den 15 februari kl 18:30 – 21


Kent och Larsgunnar berättar som sitt arbete med hornugglor, som nu har pågått i flera år. Vilka erfarenheter och lärdomar har
projektet gett, så här långt?


Plats: Studiefrämjandets lokal, Repslagareg. 5, Västervik
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39Fåglar vid Västerviks hamn
Lördag den 26 februari kl 10:00 - ca12
Hamnvandring kring området vid Skeppsbrokajen, stora Strömmen och Notviken. Beroende på isläget så brukar det finnas gott
om änder, skrak och smådopping att studera här. Kanske tar vi också en tur upp till naturum Västerviks fågelmatning.


Plats: Samling vid Skeppsbrokajen vid skärgårdsbåtarna
Kontakt: Larsgunnar Nilsson, 0705-233539Hur artbestämmer vi snarlika fåglar?
Tisdag den 1 mars kl 18:30-21
Det finns flera fågelarter som är snarlika och därför svåra att artbestämma i fält. Vissa är relativt enkla, t.ex. stare och koltrast.
Men andra är värre, t.ex. en ängspiplärka från en trädpiplirka. Mathias och Magnus ger oss ledtrådar.
Plats: Studiefrämjandets lokal, Repslagareg. 5, Västervik
Kontakt: Magnus Kasselstrand, 0703-23 24 99Ringmärkning av strömstare
Lördag den 5 mars kl 09:00 – ca 12
Dags för den årliga märkningen av strömstare. Vid dessa exkursioner har vi alltid lyckats fånga någon strömstare så att alla får se denna speciella fågel på nära håll.


Plats: Samling vid Centrumparkeringen, Gamleby
Kontakt: Kent Gullquist, 079-3362183Årsmöte och ängshök
Lördag den 19 mars kl 14:00 – ca 17
Årsmötesförhandlingar följt av Rickard Fredrikssons föredrag ”Ängshökens trevande utveckling som häckfågel i Östergötland”


Plats: Åby Herrgård fritidsgård, Gamleby
Kontakt: Larsgunnar Nilsson, 0705-233539Inventering av tjäder
Lördagen den 26 mars kl 8:00 – ca 12
Programpunkten vänder sig till den som är intresserad av att eventuellt börja inventera tjäder på egen hand. Vi beger oss till ett
intressant område där Rainer går igenom metodiken att hitta spår av tjäder och indikationer på lekplats. Genomgången sker i
något besvärlig terräng och antalet platser är begränsat till 10.


Plats meddelas efter anmälan till Rainer Winkler, 0706-515273Kvällsskådning vid Hermanstorps fågeltorn
Tisdag 5 och 19 april kl 18:30 – ca 20 (Obs - två tillfällen)
Någon rutinerad fågelskådare finns vid tornet för att berätta om de fåglar som ses och hörs.


Plats: Hermanstorps fågeltorn
Kontakt: Ingrid Johansson-Hjortvid, 070-3542028Fågelskådningens dag och tornkampen
Lördag den 7 maj kl 05:00 – 13:00
I tornkampen tävlar fågeltorn i Norden om att se flest arter under dagen. Under åtta timmar räknas varje art som en poäng,
hörd eller sedd av minst två av deltagarna i respektive fågeltorn. Fågelklubben deltar med fågeltornet vid Slåhagen och plattformenvid Brostugan.
Samma dag firas Fågelskådningens dag. Ta med vänner och bekanta till de bemannade tornen och se och hör vad som händer i fågelväg.


Plats: Uknö: Slåhagen och Brostugan
Kontakt: Magnus Kasselstrand, 0703-23 24 99Exkursion till Sladö och öudden
Lördagen den 14 maj kl 10:00 – ca 15
Sladö ingår i Sladö-Äskeskärs naturreservat med flera intressanta fågelskär. Speciellt är Sladös södra del, den sk. Öudden,
intressant ur fågelsynpunkt och strax utanför ligger Långskär där det fanns en koloni med Kentsk tärna i början på 1990-talet.
Vår guide blir Aron Edman, som är Länsstyrelsens förvaltare av området. På grund av båttransport är antalet deltagare
begränsat.


Plats: Båttransporten till Sladö startar från Gränsö kanal. Kostnaden för båttransporten meddelas vid anmälan
Kontakt: Bindande anmälan till Larsgunnar Nilsson, 0705-233539Exkursion till Rånen
Torsdagen den 26 maj kl 8:30 – ca 11 (Kristi Himmelsfärds dag)
Rånen, som ligger strax söder om Valdemarsvik, är en av Tjust förnämligaste fågellokaler. Vi förväntar oss att höra rördrom, se
flera par brun kärrhök, se skäggmesar höra sångare i vassarna och både andra förväntade och oväntade arter. På plats kommer klubbmedlemmen Simeon Gudjonsson med speciell kännedom om Rånen att berätta mera.


Plats: Samåkning från ICA Maxis parkering (mot gatan), Västervik kl 07:00 och Centrumparkeringen, Gamleby kl 07:30.
Kontakt: Mariann Gustafsson, 070-6354974Nattfåglar vid Uknö
Fredag 10 juni kl 20:30 – ca 23
Vi lyssnar på fågelkonserten ute vid Uknö. Helt säkert kommer vi att höra rörsångare, sävsångare och näktergal. Kanske hör vi en trastsångare eller, varför inte, en småfläckig sumphöna och några vaktlar.


Plats: Info-tavlan/P-platsen, Uknö fågellokal
Kontakt: Magnus Kasselstrand, 0703-23 24 99Ringmärkning vid Uknö
Lördag 20 augusti kl 06 – ca 11
Ringmärkning av fåglar i vassarna. Utmärkt tillfälle att få se fåglar på mycket nära håll och lära sig både artkaraktär, ålders- och
könsbestämningar. Vid rusk (regn och blåst) är märkningen inställd.


Plats: Info-tavlan/P-platsen, Uknö fågellokal
Kontakt: Magnus Kasselstrand, 0703-23 24 99Ringmärkning vid Uknö
Lördag 3 september kl 06 – ca 11
Nytt tillfälle med ringmärkning vid Uknö. Vid rusk (regn och blåst) är märkningen inställd.


Plats: Info-tavlan/P-platsen, Uknö fågellokal
Kontakt: Magnus Kasselstrand, 0703-23 24 99
OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida, på Facebook och på Band i god tid före respektive aktivitet.