Program hösten och vintern 2022/23
20/8 Ringmärkning vid Uknö
Lördagen den 20 augusti kl 06-10.


Ringmärkning vid Uknö fågellokal där vi på nära håll kan granska olika arter som rör sig i vassarna.

Vid ruskväder (regn och/eller blåst) ställs ringmärkningen in.


Plats: Samling vid stora informationstavlan, Uknö fågellokal.
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 993/9 Ringmärkning vid Uknö
Lördagen den 3 september kl 06-10.


Vid den här tiden på året är chansen stor att få se en blåhake på nära håll, då det är mitt i deras flyttperiod.

Som vanligt gäller att märkningen ställs i vid regn och/eller kraftig blåst.


Plats: Samling vid stora informationstavlan, Uknö fågellokal.
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 9924/9 Ringmärkning vid Uknö
Lördagen den 24 september kl 06-10.


Ytterligare en chans att få se ringmärkning och studera fåglar på nära håll.

Många spännande arter kan fastna i näten. Vid regn och/ eller kraftig blåst ställs märkningen in.


Plats: Samling vid stora informationstavlan, Uknö fågellokal.
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 995/10 Berguv i Tjust
Onsdagen den 5 oktober kl 19:00


Vad vet du om Västerviks kommunfågel berguven?

Hur lever berguvarna i Tjust och hur har det gått med deras häckning genom åren?

Vårt berguvsprojekt har pågått sedan 2014 och under 2019 -2020 deltog vi i den svenska riksinventeringen.

Larsgunnar och Kent berättar och visar bilder.


Plats: Studiefrämjandets lokal, Repslagargatan 5, Västervik.
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39Fågelskådning vid Hermanstorps fågeltorn


Under förutsättning att Västerviks museum arrangerar aktivitetsdag kommer vi att medverka med guidad fågelskådning.

Mer information kommer.


Kontakt: Ingrid Johansson-Hjortvid 0703-54 20 2821/10 Ringmärkning av ugglor

Fredagen den 21 oktober kl 18-21.


Anvisning om plats vid stora informationstavlan Uknö fågellokal. Ta med fika. Möjlighet till korvgrillning kommer att finnas.
Varma kläder rekommenderas. Vid regn och/eller kraftig blåst ställer vi in.

Antalet deltagare är begränsat varför föranmälan är obligatorisk.


Plats: Samling vid stora informationstavlan, Uknö fågellokal.
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39 eller Kent Gullquist 0793-36 21 835-6/11 Kommunracet
Lördag-söndag 5-6 november.


Traditionell tävling mellan fågelklubbarna i hela Småland där det gäller för varje förening att observera så många arter som
möjligt under två dygn.

Start lördag den 5 november kl 00.00 och avslut söndagen den 6 november kl 23.59.

Bidra med allt du ser och mata in på Artportalen eller kontakta Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99.

Gemensam middag på lördagskvällen kan arrangeras om intresse finns.

Mer information kommer.12/11 Matning av vinterfåglar
Lördag 12 november kl 12 - 14


Granngården i Västervik anordnar årligen en Vinterfågeldag där vi medverkat.

I gengäld erbjuds vi deras överskott av frö till vår matning vid Hermanstorps fågeltorn.


Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 3924/11 Nattskärra, mörkrets okända fågel
Torsdagen den 24 november kl 19.00.


Urban Rundström, som driver Vilthjälpen i Oskarshamn, kommer och berättar om nattskärran som han studerat i många år.


Plats: Studiefrämjandets lokal, Repslagargatan 5, Västervik.
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 391/1 Nyårsrace
Söndagen den 1 januari.


Nytt år och tom årslista. Nu gäller det att se så många arter som möjligt på årets första dag.

Spana av trädgårdar, skogsdungar, hamnar och vassruggar och mata in på Artportalen där resultatet kan avläsas på morgonen den 2 januari.


Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 9919/1 Fågelfotografering
Torsdag den 19 januari kl.19.00.


Rainer Winkler visar fågelbilder från hela världen och ger tips om hur man lyckas (och misslyckas) att ta den perfekta bilden.
Fika kan inhandlas på plats.


Plats: Gamleby fritidsgård - Åby herrgård.
Kontakt: Rainer Winkler 070-65 15 27327-30/1 Vinterfåglar inpå knuten
Fredagen 27 till måndag 30 januari.


Delta i BirdLife Sveriges största evenemang genom att räkna fåglar vid din fågelmatning.

Anvisningar hittar du på länken

https://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/15/2 Fågelholkar
Onsdagen den 15 februari kl 19.00.


Kent Gullquist har lång erfarenhet av att bygga fågelholkar i allmänhet och holkar för göktytor i synnerhet. Han berättar hur man
driver ett holkprojekt, om vilka arter man kan förvänta sig i sina holkar och hur man bygger och underhåller holkarna m.m.


Plats: Studiefrämjandets lokal, Repslagargatan 5, Västervik.
Kontakt: Kent Gullquist 0793-36 21 8325/2 Fåglar i Västerviks hamn
Lördagen den 25 februari kl 10-12.


Vi promenerar genom Västerviks hamn som vi den här tiden på året brukar bjuda på ett rikt fågelliv. Förutom våra vanliga
vintergäster finns chans att se arter som bergand, smådopping och alfågel.


Plats: Samling vid skärgårdsbåtarnas terminal, Västerviks hamn.
Kontakt: Git Jansson 070-20 30 1554/3 Ringmärkning av strömstare
Lördagen den 4 mars kl 09-12.


Vi åker till någon lämplig strömstarelokal där Magnus Kasselstrand visar hur man fångar och ringmärker strömstarar.


Plats: Samling vid parkeringen utanför ICA i Gamleby 09:00.
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 997/3 Fågelläten
Tisdagen den 7 mars kl 19-21.


Under ledning av Magnus Kasselstrand försöker vi lära oss att känna igen läten från ett 20-tal arter, företrädesvis sådana som
kan vara svåra att se och där lätet är avgörande för artbestämningen.


Plats: Studiefrämjandets lokal, Repslagargatan 5, Västervik.
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99
OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida, på Facebook och på Band i god tid före respektive aktivitet.