Program hösten och vintern 2021/22


Sträckskådning vid Händelöp
Augusti till oktober


Under hösten kommer fågelklubben att med kort varsel erbjuda medverkan vid sträckskådning från Händelöps huvud. När vädret blir lämpligt, vilket nästan alltid innebär vindar från ostsektorn, kommer vi att meddela när någon finns på plats för att följa sträcket och hjälpa till med artbestämning. Meddelandet skickas via klubbens Band-grupp Tjust_Fågelklubb. Om du är intresserad av att delta men inte redan är medlem i Band-gruppen, anmäl dig till Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39Ringmärkning vid Uknö
Lördagen den 28 augusti kl 06 – 10


Ringmärkning vid Uknö fågellokal då vi på nära håll kan granska olika arter som rör sig i vassarna. Vid rusk (regn och blåst) är
märkningen inställd.


Samling vid stora informationstavlan, Uknö fågellokal
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99.Ringmärkning vid Uknö
Lördagen den 11 september kl 06 – 10


Vid den här tiden på året är chansen ganska stor att få se en blåhake på nära håll, då det är mitt i deras flyttperiod. Vid regn
och/eller kraftig blåst är märkningen inställd.


Samling vid stora informationstavlan, Uknö fågellokal
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99Ringmärkning vid Uknö
Lördagen den 25 september kl 06 – 10


Ytterligare en chans att få se ringmärkning vid Uknö fågellokal. Vem vet vad som kommer att fastna i nätet? Vid regn och/eller
kraftig blåst är märkningen inställd.


Samling vid stora informationstavlan, Uknö fågellokal
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99Våtmarker i Västerviks kommun
Onsdagen den 6 oktober kl 18:30 – 21


Kommunens agronom Dennis Wiström berättar om strategier bakom att skapa våtmarker för att förhindra kväve- och fosforläckage
från åkermark samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Samarrangemang med naturum Västervik och
Naturskyddsföreningen i Tjust.


Plats: Naturum Västervik, Kulbacken, Västervik
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39Fågelskådning vid Hermanstorps fågeltorn
Söndagen den 17 oktober kl 14 – 16


Västerviks museum arrangerar aktivitetsdag vid Hermanstorp. Vi inleder aktivitetsdagen med fågelskådning vid fågeltornet. För
övriga aktiviteter vid Hermanstorp, se museets hemsida.


Plats: Hermanstorps våtmark, fågeltornet
Kontakt: Ingrid Johansson-Hjortvid 0703-54 20 28Ringmärkning av ugglor
Fredagen den 22 oktober kl 18 – 21


Varma kläder rekommenderas. Ta med fika - möjlighet till korvgrillning finns. Vid regn och/eller kraftig vind ställer vi in.


Anvisning om plats vid stora informationstavlan Uknö fågellokal.
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39 eller Kent Gullquist 0793-36 21 83 


Kommunracet
Lördag– söndag 6 - 7 november


Den traditionstyngda tävlingen för fågelklubbar i hela Småland, där det gäller för varje förening att se så många fågelarter som
möjligt under två dygn. Start lördagen den 6 november kl. 00.00 och avslut söndagen 7 nov kl. 23.59. Bidra med allt du kan och matain dina observationer på Artportalen eller kontakta Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99.Bland fåglar på ostkusten
Lördagen den 20 november kl 15 – 18


Stefan ”Oscar” Oscarsson har fotograferat fåglar sedan 70-talet, såväl från gömsle som på rörlig fot i terrängen. Med tiden blev
kameran en allt viktigare del av hans fågelskådning och sedan 2009 är han medlem av Naturfotogaferna/N. Han är en uppskattad utställare och föredragshållare med högkvalitativa natur- och fågelbilder från när och fjärran. Dessutom har han anknytning till Gamleby och är naturligtvis medlem i Tjust Fågelklubb!


Plats: Aulan, Gamleby folkhögskola
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39Nyårsrace
Lördagen den 1 januari kl 00 – 23:59


Återigen ett nytt år och årets första dag. Då vet ni vad som gäller. Artlistan för 2021 är helt tom och det gäller att se så många arter som möjligt denna dag. Grundtipset är att spana av trädgårdar, hamnar, skogsdungar och vassruggar. Får ni höra någon uggla på kvällen kan ni vara lyckliga. Mata in alla dina arter på Artportalen under kvällen så att alla kan se resultatet på morgonen den 2 januari.
För frågor kontakta Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99Berguv i Tjust
Tisdagen den 11 januari kl 18:30 – 21


Vad vet du om Västerviks kommunfågel berguven? Hur lever berguvarna i Tjust och hur har det gått med deras häckning genom åren? Vårt berguvsprojekt har pågått sedan 2014 och under 2019-2020 deltog vi i den svenska riksinventeringen.
Larsgunnar och Kent berättar och visar bilder.


Plats: Wästerviks segelsällskap Wikingarnas klubblokal, Notholmen, Västervik
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39Vinterfåglar inpå knuten
Fredag till måndag den 28 – 31 januari


Delta i SOF/BirdLife Sveriges största evenemang genom att räkna fåglarna vid din fågelmatning.
Anvisningar hittar du på länken:
http://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/


Skådarträff – hornugglor
Tisdagen den 15 februari kl 18:30 – 21


Kent och Larsgunnar berättar som sitt arbete med hornugglor, som nu har pågått i flera år. Vilka erfarenheter och lärdomar har
projektet gett, så här långt?


Plats: Studiefrämjandets lokal, Repslagareg. 5, Västervik
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23 35 39
OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida, på Facebook och på Band i god tid före respektive aktivitet.

Börja skåda fågel - Nybörjarkurs i fågelskådning

 


Om intresse finns arrangeras kursen även oktober 2021 till februari 2022. Första tillfälle är planerat till tisdagen den 19 oktober och platsen är Studiefrämjandets lokaler i Västervik.


Kursen innefattar sju innekvällar och två exkursioner. Kurskostnaden 250:- inkluderar medlemskap i Tjust Fågelklubb 2022. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.


Anmäl ditt intresse till Magnus Kasselstrand och Larsgunnar Nilsson ( kontaktuppgifter under fliken Kontakt)