Program hösten och vintern 2022/23
1/1 Nyårsrace
Söndagen den 1 januari.


Nytt år och tom årslista. Nu gäller det att se så många arter som möjligt på årets första dag.

Spana av trädgårdar, skogsdungar, hamnar och vassruggar och mata in på Artportalen där resultatet kan avläsas på morgonen den 2 januari.


Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 9921/1 Fågelfotografering
Lördag den 21 januari kl. 14.00.


Rainer Winkler visar fågelbilder från hela världen och ger tips om hur man lyckas (och misslyckas) att ta den perfekta bilden.
Fika kan inhandlas på plats.


Plats: Studiefrämjandets lokal - Repslagargatan 5 Västervik
Kontakt: Rainer Winkler 070-65 15 27327-30/1 Vinterfåglar inpå knuten
Fredagen 27 till måndag 30 januari.


Delta i BirdLife Sveriges största evenemang genom att räkna fåglar vid din fågelmatning.

Anvisningar hittar du på länken

https://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/15/2 Fågelholkar
Onsdagen den 15 februari kl 19.00.


Kent Gullquist har lång erfarenhet av att bygga fågelholkar i allmänhet och holkar för göktytor i synnerhet. Han berättar hur man
driver ett holkprojekt, om vilka arter man kan förvänta sig i sina holkar och hur man bygger och underhåller holkarna m.m.


Plats: Studiefrämjandets lokal, Repslagargatan 5, Västervik.
Kontakt: Kent Gullquist 0793-36 21 8325/2 Fåglar i Västerviks hamn
Lördagen den 25 februari kl 10-12.


Vi promenerar genom Västerviks hamn som vi den här tiden på året brukar bjuda på ett rikt fågelliv. Förutom våra vanliga
vintergäster finns chans att se arter som bergand, smådopping och alfågel.


Plats: Samling vid skärgårdsbåtarnas terminal, Västerviks hamn.
Kontakt: Git Jansson 070-20 30 1554/3 Ringmärkning av strömstare
Lördagen den 4 mars kl 09-12.


Vi åker till någon lämplig strömstarelokal där Magnus Kasselstrand visar hur man fångar och ringmärker strömstarar.


Plats: Samling vid parkeringen utanför ICA i Gamleby 09:00.
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 997/3 Fågelläten
Tisdagen den 7 mars kl 19-21.


Under ledning av Magnus Kasselstrand försöker vi lära oss att känna igen läten från ett 20-tal arter, företrädesvis sådana som
kan vara svåra att se och där lätet är avgörande för artbestämningen.


Plats: Studiefrämjandets lokal, Repslagargatan 5, Västervik.
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99Program vår och sommar 2023:18/3 Årsmöte med föredrag

Lördag den 18 mars kl 14 - ca 16:30


Årsmötesförhandlingar – följt av föredrag och bildvisning av Ulf Hjulström om fågellivet kring Grävsjön
vid Tryserum i norra Tjust. Vi bjuder på fika.


Plats: Åby Herrgård fritidsgård, Gamleby
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 070-523353925/3 Inventering tjäder

Lördag den 25/3 kl 8:00 – ca 12


Programpunkten vänder sig till den som är intresserad av att eventuellt börja inventera tjäder på egen hand. Vi
beger oss till ett intressant område för genomgång av metodiken att hitta spår av tjäder och indikationer på lekplats.
Terrängen kan vara besvärlig och antalet deltagare är begränsat till 10.

Senaste dag för anmälan 23/3!


Plats meddelas efter anmälan till Rainer Winkler 0706-5152734/4 Inventeringsmetodik
Tisdag 4/4 kl 18.30-21


Vad ska man tänka på när man inventerar fåglar? Genomgång av användbar metodik för genomförande i fält.
Speciellt planerar vi genomförandet av inventering av storlom och fiskgjuse i nordöstra Tjust.
Plats: Studiefrämjandets lokal, Repslagargatan 5, Västervik
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-23353918/4 och 25/4 Kvällsskådning Hermanstorp
Tisdagarna 18/4 och 25/4 kl 18.30-20


Plats: Hermanstorps fågeltorn
Kontakt: Anders Thåström 073-0753022, Olle Svernell 070-58797436/5 Fågelskådningens dag och tornkampen
Lördag 6/5 kl 05-13


I tornkampen tävlar fågeltorn i Norden om att se flest arter under dagen. Under åtta timmar räknas varje art som en poäng,
hörd eller sedd av minst två av deltagarna i respektive fågeltorn. Fågelklubben deltar med fågeltornet vid Slåhagen och
plattformen vid Uknö fågellokal.
Samma dag firas Fågelskådningens dag. Ta med vänner och bekanta till de bemannade tornen och se och hör vad som händer i fågelväg.


Plats: Uknö: Slåhagen och Brostugan
Kontakt: Rainer Winkler, 0706-51527313/5 Exkursion till Rånen
Lördag 13/5 kl 8.30-ca 12


Rånen, som ligger strax söder om Valdemarsvik, är en av Tjust förnämligaste fågellokaler. Förra årets besök bjöd på
bland annat brun glada och bivråk. Vi kan förvänta oss skäggmes och sångare i vassen. På plats kommer
klubbmedlemmen Simeon Gudjonsson med speciell kännedom om Rånen berätta mera.


Plats: Samåkning från ICA Maxis parkering (mot gatan), Västervik, kl 07.00 eller centrumparkeringen, Gamleby, kl 07.30. Samling vid Tryserums skolas/kyrkas parkering (58°8.752'N 16°36.271'E)
Kontakt: Mariann Gustafsson 070-6354974 (Gamleby), Anders Thåström 073-0753022, Olle Svernell 070-5879743 (Västervik)18/5 Gökotta vid Törnsfall
Torsdag 18/5 (Kristi himmelsfärd) kl 07 – ca 9:30


Gökotta är en svensk tradition att ge sig ut på fågelskådning vid den tid på våren och morgonen då göken börjar gala.
Vi arrangerar denna gökotta i samarbete med Törnsfalls församlingsråd och Naturskyddsföreningen i Tjust. Efter fågelskådningen bjuder kyrkan in till kort gudstjänst för de som önskar delta. De som föredrar fågelskådning
följer undertecknad till området mellan Kyrksjön och Ödingen för att se hägerkolonin, lyssna efter rördrom och
spana efter brun kärrhök mm.


Plats: Hembyggdsgården i Törnsfall, parkera vid kyrkans parkering
Kontakt: Larsgunnar Nilsson, 0705-23353925/5 Kvällsskådning vid Maren
Torsdag 25/5 kl 18.30-20.00


Maren vid Gertrudsvik har flera intressanta biotoper för sångare. Om vädret blir det rätta kan både gransångare,
grönsångare, härmsångare, sävsångare, trastsångare och flodsångare höras – för alla dessa och de vanliga sångarna
har någon gång hörts i området.


Plats: Samling vid Informationstavlan vid parkeringen längst bort på norra sjukhusområdet, där vägen mot Marsbäcken
börjar.

Kontakt: Ingrid Johansson-Hjortvid 070-35420289/6 Nattfåglar vid Uknö
Fredag 9/6 kl 20.30-23.00 ca


Vi lyssnar på fågelkonserten ute vid Uknö. Helt säkert kommer vi att höra rörsångare, sävsångare och näktergal. Kanske hör vi
dessutom kärrsångare, busksångare och vaktel som förra året eller, varför inte, en småfläckig sumphöna.


Plats: Info-tavlan/P-platsen, Uknö fågellokal
Kontakt: Magnus Kasselstrand, 0703-23 24 9919/8 Ringmärkning Uknö
Lördag 19/8 kl 06-11


Ringmärkning av fåglar i vassarna. Utmärkt tillfälle att få se fåglar på mycket nära håll och lära sig både artkaraktär,
ålders- och könsbestämningar. Det går utmärkt att komma när det passar under förmiddagen! Vid rusk (regn och
blåst) är märkningen inställd.


Plats: P-platsen med informationstavlan. Obs – ytterligare p-platser finns vid avtagsvägen mot Uknö gård.
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23249929/8 Tips för sträckskådning
Tisdag 29/8 kl 18.30-21


Något om artbestämning av sträckande fåglar. Vad ska man tänka på? Hur påverkar väder och vind?


Plats: Studiefrämjandets lokaler, Repslagargatan 5, Västervik
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-2324992/9 Ringmärkning Uknö
Lördag 2/9 kl 06-11


Ytterligare en möjlighet att se ringmärkning av fåglar i vassarna vid Uknö. Vid den här tiden på året finns det goda
chanser att se den vackra blåhaken, som varje år rastar i vassarna. Det går utmärkt att komma när det passar under
förmiddagen! Vid rusk (regn och blåst) är märkningen inställd.


Plats: P-platsen med informationstavlan. Obs – ytterligare p-platser finns vid avtagsvägen mot Uknö gård.
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-232499


OBS: Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer att meddela eventuella förändringar på klubbens hemsida, på Facebook och på Band i god tid före respektive aktivitet.